Inhuldiging van het laboratorium Douane en Accijnzen van de FOD Financiën