Toestand van de federale staatsschuld per eind juni 2018