Oprichting van het Brussels International Business Court - Tweede lezing