Instemming met het amendement bij het Montrealprotocol inzake stoffen die de ozonlaag aantasten