Regels van het voorafgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid bij de overheidsopdrachten