Persuitnodiging 'Inhuldiging vernieuwd gewestelijk kantoor Rijksdienst voor Pensioenen Bergen', 11 mei 2012