Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

41-45 van 21533 resultaten.

Tweede deel van het programma 2019 van leningen van staat tot staat

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en minister belast met Buitenlandse Handel Pieter De Crem akkoord met het tweede deel van het programma 2019 van leningen van staat tot staat.

Lees verder - 04/10/2019 15:59 - Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking

Kan het financieel systeem ons helpen bij de urgente klimaatuitdaging?

Vrijdag 11 oktober organiseert de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling bij de Nationale Bank van België een congres over de financiële sector en de klimaattransitie.

Lees verder - 04/10/2019 15:34 - Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

CEF Transport | Studie voor de aanleg van een 2de spoor op het traject van de Ijzeren Rijn

In het kader van het programma Connecting Europe Facility - Transport zal de Europese Unie een studie subsidiëren ter voorbereiding van de aanleg van een tweede spoor op de lijn 19 tussen Balen- Werkplaatsen en Neerpelt. Deze studie en de werken die ze voorbereidt, maken deel uit van het grotere project om de IJzeren Rijn te heropenen.

Lees verder - 04/10/2019 10:23 -

Agenda van de elektronische ministerraad van 4 oktober 2019

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

Lees verder - 03/10/2019 17:34 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

FOD Financiën stuurt belastingberekeningen digitaal via eBox.

Sinds 1 oktober verstuurt de FOD Financiën de aanslagbiljetten in de personenbelasting via eBox. eBox is de digitale, persoonlijke en beveiligde brievenbus van iedere burger, waar de overheid documenten digitaal naartoe stuurt. Wie zijn aanslagbiljet digitaal wil ontvangen, moet zijn eBox activeren. De FOD Financiën stuurde gisteren 972.000 e-mails om burgers dat te laten doen.

Lees verder - 03/10/2019 15:33 - FOD Financiën