Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

36-40 van 21533 resultaten.

Bijdrage in de kosten van de Kansspelcommissie voor 2020

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bijdrage bepaalt in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie voor 2020.

Lees verder - 04/10/2019 15:59 - Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Overheidsopdracht voor bijstand en advies voor de bouw van nieuwe gevangenissen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie, belast met Regie der Gebouwen Koen Geens akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor de juridische en financiële bijstand en adviesverlening voor de bouw van een nieuwe gevangenis in Leopoldsburg, Vresse-sur-Semois en Verviers.

Lees verder - 04/10/2019 15:59 - Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Tussenkomst van Finexpo in twee aanvragen voor exportkrediet

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Buitenlandse Handel Pieter De Crem twee aanvragen voor exportkrediet goed.

Lees verder - 04/10/2019 15:59 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Lees verder - 04/10/2019 15:59 - Persdienst van eerste minister Charles Michel

Dotatie om de deelname van de lokale politie van Antwerpen aan het 'stroomplan' te stimuleren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een federale dotatie toekent voor het jaar 2019 om de deelname aan het stroomplan te stimuleren.

Lees verder - 04/10/2019 15:59 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel