Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

31-35 van 21533 resultaten.

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 08/10/2019

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 1,646 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

Lees verder - 08/10/2019 11:45 - Federaal Agentschap van de Schuld

Toestand van de federale staatsschuld per eind september 2019

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand september 2019 is de schuld van de federale Staat met 169,895 miljoen euro toegenomen, tot 398,951 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld gestegen met 3,644 miljard euro, en evolueerde zo tot 387,650 miljard euro per eind september 2019.

Lees verder - 07/10/2019 12:33 - Federaal Agentschap van de Schuld

Ministerraad van 4 oktober 2019

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 4 oktober 2019, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 04/10/2019 15:59 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Budgettaire dekking van civiele crisisbeheersmissies in 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verdeling van het provisionele krediet voor de budgettaire dekking van civiele crisisbeheersmissies in 2019.

Lees verder - 04/10/2019 15:59 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Financiële hulp voor de omkadering van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen voor 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat financiële hulp toekent aan gemeenten en steden voor de aanwerving van personeel belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen voor het jaar 2019.

Lees verder - 04/10/2019 15:59 - Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen