Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

26-30 van 20853 resultaten.

Wijzigingen aan de wet tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO Denis Ducarme een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet betreffende de erkenning en de bescherming van het beroep van auto-expert.

Lees verder - 07/12/2018 15:54 - Persdienst van Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Deelname van Defensie aan een aantal NAVO-operaties in 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Sander Loones akkoord met de Belgische deelname aan de Euro-Atlantische NAVO-operaties en aan de 'NATO Airborne Early Warning and Control Force' in 2019.

Lees verder - 07/12/2018 15:54 - Persdienst van Sander Loones, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Belgocontrol François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed over de financiering van de plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening (Belgocontrol) voor de vaststelling van de waarde van 'factor F' voor 2019.

Lees verder - 07/12/2018 15:54 - Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Modernisering van het Verkeersreglement

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed over het Verkeersreglement.

Lees verder - 07/12/2018 15:54 - Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Harmonisering van de regelgeving omtrent het beheer van de alimentatievorderingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat de DAVO-wet wijzigt om bepalingen van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen toepasbaar te maken.

Lees verder - 07/12/2018 15:54 - Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude