Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

26-30 van 21014 resultaten.

Instemming met het akkoord tussen België en het Europees Ruimteagentschap over het centrum in Redu

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het akkoord tussen België en het Europees Ruimteagentschap (ESA) over het centrum van het Europees Ruimteagentschap in Redu.

Lees verder - 08/02/2019 17:19 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Mobiliteitsbudget: belastingheffing op vergoedingen voor woon-werkverkeer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor enkele reglementaire aanpassingen zorgt, die de correcte toepassing van het mobiliteitsbudget moeten verzekeren.

Lees verder - 08/02/2019 17:19 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken wijzigt.

Lees verder - 08/02/2019 17:19 - Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking

Voorontwerp van wet over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Lees verder - 08/02/2019 17:19 - Persdienst van eerste minister Charles Michel

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Lees verder - 08/02/2019 17:19 - Persdienst van eerste minister Charles Michel