Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

26-30 van 21573 resultaten.

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met een reeks overheidsopdrachtendossiers voor Defensie.

Lees verder - 25/10/2019 14:26 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Nieuwe procedure voor gerechtskosten in strafzaken via arrondissementele bureaus

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure voor de toekenning, verificatie, betaling en terugvordering van gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten.

Lees verder - 25/10/2019 14:26 - Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Lees verder - 25/10/2019 14:25 - Persdienst van eerste minister Charles Michel

Wijziging van verschillende wetsteksten over het e-notariaat

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed dat verschillende wetsteksten over het e-notariaat wijzigt.

Lees verder - 25/10/2019 14:25 - Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking

Verlenging met één jaar van het contract voor de productie van identiteits- en verblijfsdocumenten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem akkoord met de verlenging met één jaar van het contract tussen de FOD Binnenlandse Zaken en de nv Zetes voor de aanmaak, de personalisatie en de verdeling van elektronische identiteits- en verblijfsdocumenten.

Lees verder - 25/10/2019 14:25 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel