Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

21-25 van 20850 resultaten.

Overstap van Persopoint naar de loonmotor van de RSZ bij het Instituut voor gerechtelijke opleiding

De ministerraad bevestigt op voorstel van minister van Justitie Koens Geens de beslissing van de raad van bestuur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (IGO) om over te stappen van Persopoint naar de loonmotor van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Lees verder - 07/12/2018 15:54 - Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Veiligheidsbelangen bij overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel, minister van Economie Kris Peeters en minister van Defensie Sander Loones een ontwerp van koninklijk besluit goed over overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied.

Lees verder - 07/12/2018 15:54 - Persdienst van eerste minister Charles Michel

Wijzigingen aan de wet tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO Denis Ducarme een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet betreffende de erkenning en de bescherming van het beroep van auto-expert.

Lees verder - 07/12/2018 15:54 - Persdienst van Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Deelname van Defensie aan een aantal NAVO-operaties in 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Sander Loones akkoord met de Belgische deelname aan de Euro-Atlantische NAVO-operaties en aan de 'NATO Airborne Early Warning and Control Force' in 2019.

Lees verder - 07/12/2018 15:54 - Persdienst van Sander Loones, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Belgocontrol François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed over de financiering van de plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening (Belgocontrol) voor de vaststelling van de waarde van 'factor F' voor 2019.

Lees verder - 07/12/2018 15:54 - Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen