Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

21-25 van 21014 resultaten.

Ministerraad van 8 februari 2019

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 8 februari 2019 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 08/02/2019 17:19 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Eigendomsoverdracht van een perceel van de Staat naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de eigendomsoverdracht van een perceel van de Staat naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest regelt.

Lees verder - 08/02/2019 17:19 - Persdienst van eerste minister Charles Michel

Instemming met het verdrag over de vastlegging van minimumlonen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het verdrag nr. 131 over de vastlegging van minimumlonen, in het bijzonder wat de ontwikkelingslanden betreft.

Lees verder - 08/02/2019 17:19 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Instemming met de overeenkomst over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Ruimteagentschap in België

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de aanvullende overeenkomst tussen België en het Europees Ruimteagentschap bij het verdrag tot oprichting van een Europees Ruimteagentschap van 30 mei 1975, over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Ruimteagentschap in België.

Lees verder - 08/02/2019 17:19 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Instemming met het verdrag over de uniformering van bepaalde regels over aanvaring in de binnenvaart

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het verdrag over de uniformering van bepaalde regels over aanvaring in de binnenvaart.

Lees verder - 08/02/2019 17:19 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen