Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-10 van 23 resultaten.

Week van mei 6 2019

Ministerraad van 10 mei 2019

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 10 mei 2019 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 10/05/2019 14:44 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Advies van de federale regering over de aanpassing van de scheepvaartregelgeving aan de mogelijkheden van geautomatiseerd varen

De ministerraad stemt er op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot mee in om het advies van de federale regering over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering, dat de scheepvaartregelgeving aanpast aan de mogelijkheden van geautomatiseerd varen, aan de Vlaamse Minister voor Mobiliteit te bezorgen.

Lees verder - 10/05/2019 14:44 - Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Wijziging van het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gemeenschappen over adoptie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed dat het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gemeenschappen over de uitvoering van de hervorming van de adoptie wijzigt.

Lees verder - 10/05/2019 14:44 - Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Territoriaal ambtsgebied van politiezones na de samenvoeging van gemeenten in het Vlaams Gewest

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de omschrijving wijzigt van het territoriaal ambtsgebied van bepaalde politiezones na de vrijwillige samenvoeging van gemeenten in het Vlaams Gewest.

Lees verder - 10/05/2019 14:44 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Opleiding van de leden van de civiele bescherming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de opleiding van de leden van de civiele bescherming.

Lees verder - 10/05/2019 14:44 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Beveiliging van netwerk- en informatiesystemen en kritische infrastructuren

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid.

Lees verder - 10/05/2019 14:44 - Persdienst van eerste minister Charles Michel

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Lees verder - 10/05/2019 14:44 - Persdienst van eerste minister Charles Michel

Overheidsopdracht voor artikelen voor schoonmaak en hygiëne voor de federale overheidsdiensten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor artikelen voor schoonmaak en hygiëne voor de federale overheidsdiensten.

Lees verder - 10/05/2019 14:44 - Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid

Zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen.

Lees verder - 10/05/2019 14:44 - Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit dat de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten wijzigt.

Lees verder - 10/05/2019 14:44 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel