Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-10 van 59 resultaten.

september 2019

ANNULERING persuitnodiging 100 % scanning van containers in Antwerpen

De persconferentie over de 100 % scanning van containers in Antwerpen is gannuleerd. 

Lees verder - 30/09/2019 14:10 - FOD Financiën
Oproep voor ontwerpers voor Josaphat,  de nieuwe groene wijk voor Brussel

Oproep voor ontwerpers voor Josaphat, de nieuwe groene wijk voor Brussel

Vandaag publiceerde Beliris, de publieke bouwexpert voor Brussel, een ontwerpopdracht voor de inrichting van publieke en groene ruimtes in de prioritaire zone Josaphat. Het betreft de eerste fase van de ontwikkeling van 30 ha braakland nabij het Josaphatpark als een nieuwe wijk met parken, woningen, handelszaken en diverse publieke voorzieningen.

Lees verder - 30/09/2019 11:18 - Beliris

Uitnodiging voor de pers | Activiteitenverslag 2018 van het Raadgevend Comité voor treinreizigers

Het Raadgevend Comité voor treinreizigers nodigt u graag uit voor de persconferentie die zij organiseert op donderdag 10 oktober om 11.00 uur bij de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Lees verder - 30/09/2019 11:09 -

Ministerraad van 27 september 2019

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 27 september 2019, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 27/09/2019 15:31 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Registratie van vingerafdrukken op de identiteitskaarten en de vreemdelingenkaarten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem, minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister van Asiel en Migratie Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de registratie van vingerafdrukken op de identiteitskaarten en de vreemdelingenkaarten.

Lees verder - 27/09/2019 15:31 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Verschillende fiscale bepalingen en bepalingen over de Federale Culturele Instellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo en minister belast met de Federale Culturele Instellingen Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat verschillende fiscale bepalingen en bepalingen over de Federale Culturele Instellingen omvat.

Lees verder - 27/09/2019 15:31 - Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking

Monopolierente van de Nationale Loterij voor 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Loterij Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de monopolierente van de Nationale Loterij voor 2019 vastlegt.

Lees verder - 27/09/2019 15:31 - Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Defensie Didier Reynders goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 27/09/2019 15:31 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Inzet van Defensie als 'Mobile Training Team' voor de NAVO-missie in Irak

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de inzet van Belgische militairen als 'Mobile Training Team' voor de NAVO-missie in Irak.

Lees verder - 27/09/2019 15:31 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Lees verder - 27/09/2019 15:31 - Persdienst van eerste minister Charles Michel