Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

51-60 van 71 resultaten.

Toestand van de federale staatsschuld per eind april 2019

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand april 2019 is de schuld van de federale Staat met 8,498 miljard euro afgenomen, tot 394,624 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld afgenomen met 6,317 miljard euro, en evolueerde zo tot 382,821 miljard euro per eind april 2019.

Lees verder - 08/05/2019 11:24 - Federaal Agentschap van de Schuld

Meer dan 37 ondertekenaars van de Brusselse Verklaring over klimaatverandering en oceanen

Op 19 februari vond de internationale conferentie ‘Climate Change and Oceans Preservation’ plaats op initiatief van de twee Belgische ministers van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling en van de Noordzee. De Verklaring van Brussel werd enthousiast ontvangen op de conferentie en de steun blijft komen. Al meer dan 37 landen en organisaties hebben de verklaring ondertekend.

Lees verder - 07/05/2019 16:14 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 07/05/2019

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 1,670 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

Lees verder - 07/05/2019 11:48 - Federaal Agentschap van de Schuld

Verklaring van Brussel : nog meer landen tekenen

Tijdens de conferentie « Climate change and oceans preservation conference » in het Egmont Paleis op 19 februari, ondertekenden een heel aantal landen en internationale organisaties de verklaring van Brussel. Deze verklaring herneemt alle internationale engagementen op het vlak van duurzame ontwikkeling, klimaatverandering, biodiversiteit in de oceanen en maritiem transport. Ook na de conferentie drukten nog bijkomende landen hun wil uit om de verklaring van Brussel te ondertekenen.

Lees verder - 07/05/2019 10:17 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Uitnodiging: nieuwe Belgische herdenkingsmunt van 2 euro ter ere van ’25 jaar Oprichting Europees Monetair Instituut’

De Koninklijke Munt van België, de Koninklijke Nederlandse Munt en de Nationale Bank van België
nodigen u graag uit voor de officiële voorstelling van de nieuwe Belgische herdenkingsmunt van 2 euro ter ere van ’25 jaar Oprichting Europees Monetair Instituut’. Minister van Financiën Alexander De Croo en de Gouverneur van de Nationale Bank van België Pierre Wunsch zullen samen met mevrouw Alexandre Lamfalussy de herdenkingsmunt voorstellen.

Lees verder - 06/05/2019 14:20 - FOD Financiën

Persuitnodiging : controleactie door Nederlandse duikers en rummageteam van de Belgische douane in de Haven van Antwerpen

Voor de eerste keer nodigt de Belgische douane de pers uit om in de Haven van Antwerpen een controleactie bij te wonen van Nederlandse duikers en het Belgische rummageteam dat de schepen onderzoekt tot in de kleinste uithoekjes.

Lees verder - 06/05/2019 10:54 - FOD Financiën

Ministerraad van 3 mei 2019

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 3 mei 2019 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 03/05/2019 17:00 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Deelname van België aan een onderzoeksinfrastructuur van de ESFRI Roadmap

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Wetenschapsbeleid Sophie Wilmès akkoord met de toetreding van België als waarnemend lid bij de onderzoeksinfrastructuur Euro-BioImaging.

Lees verder - 03/05/2019 17:00 - Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid

Tweede bijakte op de uitdiepingsovereenkomst van het zesde beheerscontract van bpost over de behandeling van boetes

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Koen Geens akkoord met de ondertekening van de tweede bijakte op de uitdiepingsovereenkomst van het zesde beheerscontract, afgesloten tussen bpost en de Belgische staat, over de financiële en administratieve behandeling van boetes (Crossborder).

Lees verder - 03/05/2019 17:00 - Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen