Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

41-50 van 71 resultaten.

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Lees verder - 10/05/2019 14:44 - Persdienst van eerste minister Charles Michel

Overheidsopdracht voor artikelen voor schoonmaak en hygiëne voor de federale overheidsdiensten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor artikelen voor schoonmaak en hygiëne voor de federale overheidsdiensten.

Lees verder - 10/05/2019 14:44 - Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid

Zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen.

Lees verder - 10/05/2019 14:44 - Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit dat de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten wijzigt.

Lees verder - 10/05/2019 14:44 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Geïntegreerd Nationaal Energie-Klimaatplan 2030: federale begeleidingsmaatregelen als antwoord op verzoeken van de regio's

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem de indicatieve lijst van federale begeleidende maatregelen ter ondersteuning van regionale maatregelen in het kader van het Ontwerp van Geïntegreerd Nationaal Energie-Klimaatplan 2030 goed.

Lees verder - 10/05/2019 14:44 - Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

FAMIFED Brussel : geen risico op onderbreking van kinderbijslag voor kinderen met een beperking

Op 9 mei 2019 heeft het Beheerscomité van FAMIFED Brussel in overleg met de bevoegde ministers Céline Frémault en Pascale Smet, beslist dat de Brusselse kinderbijslagfondsen de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap blijven doorbetalen, ook als een medische beslissing uitblijft als gevolg van een ambtshalve herzieningsprocedure.

Lees verder - 10/05/2019 10:38 - FAMIFED, Federaal agentschap voor de kinderbijslag
Nieuwe 2 euromunt ter ere van ‘25 jaar Oprichting Europees Monetair Instituut’.

Nieuwe 2 euromunt ter ere van ‘25 jaar Oprichting Europees Monetair Instituut’.

Brussel, 9 mei 2019 - De Koninklijke Munt van België presenteerde vandaag zijn nieuwe Belgische herdenkingsmunt van 2 euro, die wordt uitgegeven ter ere van ’25 jaar Oprichting Europees Monetair Instituut’ (EMI). Het EMI is de voorloper van de Europese Centrale Bank en de grondlegger van de invoering van de Euro.

Lees verder - 09/05/2019 14:07 - FOD Financiën
In mei 2019 wordt gestart met de afwerking van het Rijksarchief in Antwerpen

In mei 2019 wordt gestart met de afwerking van het Rijksarchief in Antwerpen

In mei 2019 start de Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale overheid, met de laatste fase van de renovatiewerken aan het Rijksarchief in Antwerpen. Als alles volgens plan verloopt, kan eind 2020 het compleet vernieuwde archiefgebouw opnieuw in gebruik genomen worden.

Lees verder - 09/05/2019 11:10 - Regie der Gebouwen

9 organisaties dingen mee naar de publieksstem voor de Federale Prijs Armoedebestrijding 2019

Brussel, 8 mei 2019. Negen organisaties die mensen in armoede een warm hart toedragen, willen het grote publiek voor zich winnen door hen te overtuigen van hun participatieve en inspirerende aanpak om armoede een halt toe te roepen. Met hun nominatie voor de Federale Prijs Armoedebestrijding 2019 erkent de jury hun inclusieve aanpak. Deze 9 organisaties zetten zich niet enkel en alleen elke dag in voor een heel precaire doelgroep; ze putten steeds uit de persoonlijke ervaringen van iedereen die armoede en sociale uitsluiting gekend heeft en betrekken hen vervolgens in hun dagdagelijkse werking en besluitsvorming.

Lees verder - 08/05/2019 11:42 - POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid
Belgische en Nederlandse douanediensten gaan samen in zee

Belgische en Nederlandse douanediensten gaan samen in zee

Vandaag 8 mei 2019, vond een operationele uitvoering plaats van een raamconvenant afgesloten tussen de douanediensten van België en Nederland in aanwezigheid van Vicepremier en minister van Financiën, Alexander De Croo, Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal van de Belgische douane en Nanette van Schelven, algemeen directeur douane Nederland.

Lees verder - 08/05/2019 11:33 - FOD Financiën