Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

31-40 van 71 resultaten.

Overlegplatform behartigt belangen Belgische dronesector

Wereldwijd kent de dronesector een enorme opgang, dus ook in ons land. Om de sector te ondersteunen in zijn ontwikkeling, werd de Belgian Civil Drone Council opgericht, een nationaal overlegplatform dat alle betrokken actoren uit de publieke en privé-sector samenbrengt.

Lees verder - 15/05/2019 11:59 - FOD Mobiliteit en Vervoer
Belgische sociale zekerheid kaapt internationale prijs weg voor hun geïntegreerd informaticasysteem

Belgische sociale zekerheid kaapt internationale prijs weg voor hun geïntegreerd informaticasysteem

Brussel, 14 mei 2019 - De Belgische openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) ontvangen voor hun geïntegreerd samenwerkingssysteem gebaseerd op de digitalisering en de automatisering van hun dienstverlening, de Prijs voor goede praktijken voor Europa 2019, uitgereikt door de International Social Security Association (ISSA).

Lees verder - 15/05/2019 07:03 - HVW - Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 14/05/2019

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 2,635 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

Lees verder - 14/05/2019 11:44 - Federaal Agentschap van de Schuld

Douanevignet bij invoer voertuig voortaan elektronisch

Vanaf vandaag kunnen particulieren en bedrijven via een elektronische toepassing bij de Douane een vignet aanvragen om een ingevoerd voertuig of vervoermiddel te kunnen inschrijven bij de DIV.

Lees verder - 13/05/2019 13:59 - FOD Financiën

Ministerraad van 10 mei 2019

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 10 mei 2019 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 10/05/2019 14:44 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Advies van de federale regering over de aanpassing van de scheepvaartregelgeving aan de mogelijkheden van geautomatiseerd varen

De ministerraad stemt er op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot mee in om het advies van de federale regering over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering, dat de scheepvaartregelgeving aanpast aan de mogelijkheden van geautomatiseerd varen, aan de Vlaamse Minister voor Mobiliteit te bezorgen.

Lees verder - 10/05/2019 14:44 - Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Wijziging van het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gemeenschappen over adoptie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed dat het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gemeenschappen over de uitvoering van de hervorming van de adoptie wijzigt.

Lees verder - 10/05/2019 14:44 - Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Territoriaal ambtsgebied van politiezones na de samenvoeging van gemeenten in het Vlaams Gewest

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de omschrijving wijzigt van het territoriaal ambtsgebied van bepaalde politiezones na de vrijwillige samenvoeging van gemeenten in het Vlaams Gewest.

Lees verder - 10/05/2019 14:44 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Opleiding van de leden van de civiele bescherming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de opleiding van de leden van de civiele bescherming.

Lees verder - 10/05/2019 14:44 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Beveiliging van netwerk- en informatiesystemen en kritische infrastructuren

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid.

Lees verder - 10/05/2019 14:44 - Persdienst van eerste minister Charles Michel