Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-10 van 94 resultaten.

maart 2019

Persuitnodiging: lancering van de campagne «Nutri-Score, kies gemakkelijker! »

De FOD Volksgezondheid heeft het genoegen u uit te nodigen voor de lancering van de campagne over Nutri-Score «Nutri-Score, kies gemakkelijker! » op 2 april om 10u.

Lees verder - 29/03/2019 16:15 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Ministerraad van 29 maart 2019

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 29 maart 2019 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 29/03/2019 16:03 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Uitbreiding van de gemeentelijke bestuurlijke handhaving en oprichting van de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat de bevoegdheden van de lokale besturen op vlak van bestuurlijke handhaving uitbreidt en de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen opricht.

Lees verder - 29/03/2019 16:03 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Opheffing van de nationale opleidingsregels van toepassing op treinbegeleiders

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 18 januari 2008 over de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en treinpersoneel opheft.

Lees verder - 29/03/2019 16:03 - Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Spoorvervoermaatregelen om de aanlegkosten van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid te verlagen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed over de spoorvervoermaatregelen die de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid verlagen.

Lees verder - 29/03/2019 16:03 - Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Regels over deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de na te leven regels over deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen aanduidt.

Lees verder - 29/03/2019 16:03 - Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Uniek platform voor het beheer van auteurs- en naburige rechten door muziekgebruikers in het openbaar

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die een uniek platform creëren voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten door gebruikers van muziek in het openbaar.

Lees verder - 29/03/2019 16:03 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Asiel en Migratie: overheidsopdracht voor catering in de gesloten centra

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Asiel en Migratie akkoord met de gunning van een nieuwe overheidsopdracht voor catering in de gesloten centra.

Lees verder - 29/03/2019 16:03 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Overheidsopdracht voor Justitie: onderhoud van verwarmings-, ventilatie- en airco-installaties

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Koen Geens akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor Justitie.

Lees verder - 29/03/2019 16:03 - Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Overheidsopdracht voor Defensie: realisatie van een onderhoudsloods voor de luchthaven van Melsbroek

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor Defensie.

Lees verder - 29/03/2019 16:03 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen