Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-10 van 59 resultaten.

januari 2018

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 30/01/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 1,203 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

ISIN Code : BE0312754261 - 10/05/2018
Opgenomen (EUR miljard): 1,203
Gew. gemid. rendement : -0,570 %
Bid-to-cover ratio : 2,02


Voor meer informatie, zie de Reuters pagina BELG/TC of de Bloomberg pagina BELG - TC Auctions - Results.

Lees verder - 31/01/2018 15:38 - Federaal Agentschap van de Schuld

De Genderwet: een onmisbaar instrument en mogelijke verbeteringen

Brussel, 31.01.2018 – Woensdag werd het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in het federale Parlement gehoord in het kader van de evaluatie van de Genderwet. Het Instituut maakte van de gelegenheid gebruik om de positieve elementen te onderstrepen die door de commissie voor de evaluatie van de antidiscriminatiewetten naar voren werden gebracht, maar herinnerde ook aan de eigen belangrijkste aanbevelingen om de Genderwet, en dus de bescherming van slachtoffers van discriminatie, te verbeteren. Hoewel er op sommige gebieden zeker vooruitgang werd geboekt, zijn vrouwen nog steeds de grootste groep slachtoffers van discriminatie op grond van geslacht, en dit terwijl zij de helft van de bevolking uitmaken. Genderdiscriminatie heeft van nature een transversale impact op de hele mensheid.

Lees verder - 31/01/2018 11:11 - Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Uitreiking Student Award 2017 Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid

Uitreiking Student Award 2017 Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) organiseert jaarlijks een wedstrijd voor studenten die in hun masterproef of masterscriptie een thema uit de sociale zekerheid behandelen. De winnaar ontvangt 1000 euro en een publicatie in het BTSZ.

Lees verder - 30/01/2018 10:27 - Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid

"Geen einde, maar een nieuw begin"

Op maandag 29 januari 2018 ontvangt Tania Dekens, administrateur-generaal van FAMIFED (Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag), de prijs van Overheidsmanager van het Jaar 2017. De jury van VVBB (Vlaamse vereniging voor Bestuur en Beleid) prijst Tania Dekens in het bijzonder voor de proactieve en dynamische manier waarop ze FAMIFED ondersteunt en begeleidt doorheen de regionalisering van de kinderbijslag zoals beschreven in de 6de Staatshervorming.

Lees verder - 30/01/2018 09:35 - FAMIFED, Federaal agentschap voor de kinderbijslag

Persuitnodiging : lancering van een federale campagne voor een rationeel gebruik van slaap- en kalmeermiddelen

Lees verder - 29/01/2018 10:49 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Belgische ambassadeurs promoten in 2018 onze Duurzame Ontwikkeling

Belgische ambassadeurs promoten in 2018 onze Duurzame Ontwikkeling

Brussel, maandag 29 januari 2018 – Voor het tweede jaar op rij selecteerde minister voor Duurzame Ontwikkeling , Marie Christine Marghem, een aantal ambassadeurs om het grote publiek warm te maken voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de Verenigde Naties. Zes organisaties - Joker, Natagora, VBO-FEB, VVSG, MOOOV en de krant Metro - zullen als  ‘SDG Voice 2018’ concrete acties opzetten om de SDGs te realiseren.

Lees verder - 29/01/2018 10:47 - Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO)

Ministerraad van 26 januari 2018

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 26 januari onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 26/01/2018 15:48 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Verschillende wijzigingen inzake veiligheidsverificaties (screening)

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet en vier ontwerpen van koninklijk besluit goed over veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen.

Lees verder - 26/01/2018 15:48 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Overheidsopdracht voor Defensie: vernieuwing mijnenbestrijdingscapaciteit

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor de vervanging en de initiële ondersteuning van de mijnenbestrijdingscapaciteit van de Belgische Marinecomponent en de Nederlandse Koninklijke Marine.

Lees verder - 26/01/2018 15:48 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Bepalingen betreffende automatische kansspelen - Tweede lezing

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed in tweede lezing betreffende kansspelen over virtuele sportevenementen in de vaste kansspelinrichtingen klasse IV.

Lees verder - 26/01/2018 15:48 - Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie