Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Showing single result

Week van april 29 2019

Hernieuwing en aanduiding van twee leden van de Federale Politieraad

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat twee leden van de Federale Politieraad aanduidt en hernieuwt.

Lees verder - 03/05/2019 17:00 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel