Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-10 van 11 resultaten.

maart 2019

Uitbreiding van de gemeentelijke bestuurlijke handhaving en oprichting van de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat de bevoegdheden van de lokale besturen op vlak van bestuurlijke handhaving uitbreidt en de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen opricht.

Lees verder - 29/03/2019 16:03 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Defensie Didier Reynders goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 29/03/2019 16:03 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Informatiebeheer door de politiediensten - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Justitie Koen Geens in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over het informatiebeheer door de politiediensten.

Lees verder - 22/03/2019 15:55 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Toewijzing van gespecialiseerde onderzoeksopdrachten aan de Algemene Directie Gerechtelijke Politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de gespecialiseerde onderzoeksopdrachten bepaalt van de Algemene Directie Gerechtelijke Politie (DGJ), overeenkomstig de wet op de geïntegreerde politie.

Lees verder - 22/03/2019 15:55 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Dekking van de kleine statuten op het vlak van arbeidsongevallen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed wat betreft de arbeidsongevallen voor personen die tewerkgesteld zijn in bijzondere arbeidsvormen (wat men "de kleine statuten" noemt), waarbij hen een wettelijke dekking bij arbeidsongevallen wordt aangeboden. 

Lees verder - 15/03/2019 15:14 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Ontwerpen van samenwerkingsakkoord inzake slachtofferzorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en van minister van Justitie Koen Geens twee ontwerpen van samenwerkingsakkoord goed inzake slachtofferzorg. Het eerste akkoord heeft betrekking op de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest. Het tweede akkoord heeft betrekking op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wordt afgesloten met de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Lees verder - 15/03/2019 15:14 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Aanwijzing van de kieskantons en gemeenten voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed ter vervanging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 houdende aanwijzing van de kieskantons en gemeenten voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem.

Lees verder - 15/03/2019 15:14 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Gescheiden inzameling van ionische rookmelders

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de gescheiden inzameling van ionische rookmelders.

Lees verder - 01/03/2019 16:07 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Noodplanning en crisissituatiebeheer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de noodplanning en het crisissituatiebeheer op gemeentelijk en provinciaal niveau, en over de rol van de burgemeesters en gouverneurs bij een crisis die een coördinatie op nationaal niveau vereist.

Lees verder - 01/03/2019 16:07 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Wijziging van de naam van een hulpverleningszone in Oost-Vlaanderen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de naam van een hulpverleningszone in Oost-Vlaanderen wijzigt.

Lees verder - 01/03/2019 16:07 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken