Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-3 van 3 resultaten.

september 2019

Monopolierente van de Nationale Loterij voor 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Loterij Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de monopolierente van de Nationale Loterij voor 2019 vastlegt.

Lees verder - 27/09/2019 15:31 - Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid

Overheidsopdracht voor het onderhoud van de supercomputer van de Pool Ruimte

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Wetenschapsbeleid Sophie Wilmès akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor het onderhoud van de supercomputer van de Pool Ruimte.

Lees verder - 13/09/2019 16:06 - Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid

Overheidsopdrachten voor de FOD BOSA

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès akkoord met drie overheidsopdrachtendossiers voor de FOD Beleid en Ondersteuning.

Lees verder - 06/09/2019 16:01 - Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid