Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-2 van 2 resultaten.

oktober 2019

Asiel en Migratie: kledijvergoeding voor bepaalde personeelsleden van de FOD Binnenlandse Zaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block een ontwerp van ministerieel besluit goed dat een kledijvergoeding toekent aan het veiligheidspersoneel van de gesloten centra, de chauffeurs van de vervoersdienst Bureau Transfert en de zaalwachters van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

Lees verder - 25/10/2019 14:25 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Erkenning van en toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat zorgt voor de erkenning van en de toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger.

Lees verder - 11/10/2019 13:31 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie