Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-4 van 4 resultaten.

januari 2019

Voorontwerp van wet over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een voorontwerp van wet goed over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Lees verder - 18/01/2019 15:15 - Persdienst van eerste minister Charles Michel

Toevoeging van een lid aan de lijst van niet-permanente leden van het Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Thesaurie bij de FOD Financiën toevoegt aan de lijst van niet-permanente leden van het Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid.

Lees verder - 11/01/2019 11:28 - Persdienst van eerste minister Charles Michel

Mandatenlijsten en vermogensaangifte van de federale uitvoerende macht bij het Rekenhof

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een nota goed over de nieuwe wetgeving over de indiening van mandatenlijsten en vermogensaangifte van de federale uitvoerende macht bij het Rekenhof.

Lees verder - 11/01/2019 11:28 - Persdienst van eerste minister Charles Michel

Elektronische facturatie bij overheidsopdrachten - Tweede lezing

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed in tweede lezing over elektronische facturatie bij overheidsopdrachten.

Lees verder - 11/01/2019 11:28 - Persdienst van eerste minister Charles Michel