Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-4 van 4 resultaten.

april 2019

Biodiversiteit en klimaat kunnen niet afzonderlijk worden aangepakt

Dat is de boodschap van Belgische experten en van het evaluatierapport van het Intergouvernementeel platform voor wetenschap en beleid inzake biodiversiteit en ecosysteemdiensten (IPBES) dat binnenkort wordt gepubliceerd. Dit platform is een netwerk van experten gespecialiseerd in biodiversiteit en vormt het equivalent van het IPCC, het Intergouvernementeel Klimaatpanel.

Lees verder - 30/04/2019 11:05 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Persmoment : Nieuwe ontwikkelingen in de evaluatie van gewasbeschermingsmiddelen

Lees verder - 23/04/2019 10:58 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Bemoedigende resultaten voor België op het gebied van milieubeleid en -wetgeving

De Europese Commissie heeft vandaag haar tweede verslag gepubliceerd over de wijze waarop de Europese milieuwetgeving en het Europese milieubeleid door de lidstaten in uitvoering worden gebracht. De federale en gewestelijke milieu-overheden van België zijn verheugd over het feit dat hierin de goede praktijken uit België onder de aandacht zijn gebracht.

Lees verder - 05/04/2019 12:56 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

De FOD Volksgezondheid lanceert de campagne "Nutri-Score, kies gemakkelijker!”

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft in augustus vorig jaar het Nutri-Score logo formeel ondersteund om consumenten te helpen om gezondere voedingskeuzes te maken. In een context van onevenwichtige eetgewoonten, wilde de Minister een eenvoudig en doeltreffend middel voorzien om consumenten te helpen bij het vergelijken van voedingsmiddelen. Na een uitgebreide consultatie, was de Minister van mening dat het Franse Nutri-Score logo het best aan deze doelstelling voldoet.

Lees verder - 02/04/2019 11:40 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu