Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-8 van 8 resultaten.

maart 2019

Resultaten OLO-aanbesteding van 18/03/2019

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 3,005 miljard aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

Lees verder - 18/03/2019 14:15 - Federaal Agentschap van de Schuld

OLO-aanbesteding van 18/03/2019 : aan te besteden bedrag

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het bedrag dat zal aanbesteed worden bij de volgende OLO-aanbesteding op maandag 18 maart 2019, zal schommelen tussen 2,5 en 3,0 miljard EUR

3 OLO lijnen zullen aanbesteed worden :

Lees verder - 15/03/2019 11:48 - Federaal Agentschap van de Schuld

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 12/03/2019

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 3,800 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

Lees verder - 12/03/2019 11:55 - Federaal Agentschap van de Schuld

Groene OLO heropening

In overeenstemming met het financieringsplan van 2019, dat werd aangekondigd in december 2018, overweegt het Federaal Agentschap van de Schuld om de groene OLO (OLO 1,25% - 22 april 2033) die vorig jaar werd uitgegeven, opnieuw te openen om de liquiditeit van deze benchmarkobligatie verder te verzekeren. Het uitstaande bedrag van de groene OLO bedraagt momenteel € 4,5 miljard.

De opbrengsten van de tranches die in 2019 in de groene OLO worden uitgegeven, zullen worden toegewezen aan de in aanmerking komende groene uitgaven, in overeenstemming met het "groene OLO-raamwerk" dat is bekendgemaakt bij de inaugurale uitgifte (www.debtagency.be) van de groene OLO en dat ex ante is beoordeeld door Sustainalytics, een Second Opinion Provider. De selectie van deze uitgaven is gebaseerd op het advies van een interministeriële werkgroep.

Het bedrag van in aanmerking komende groene uitgaven, dat beschikbaar is voor uitgifte in 2019, bedraagt maximum € 2,5 miljard. Het bestaat uit geselecteerde budgettaire- en belastinguitgaven voor het jaar 2019 en voor het jaar 2018,  op voorwaarde dat deze geselecteerde uitgaven niet werden gekoppeld aan opbrengsten van de uitgifte van de groene OLO uit 2018.

Lees verder - 11/03/2019 17:12 - Federaal Agentschap van de Schuld

OLO-aanbesteding van 18/03/2019

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat de volgende 3 OLO-lijnen aanbesteed zullen worden op maandag 18 maart 2019 :

1.
Omschrijving : OLO 0,50% 22/10/2024
ISIN code : BE0000342510
OLO-nummer : OLO 82
Uitstaand bedrag : EUR 7,814,000,000,00

2.
Omschrijving : OLO 0,90% 22/06/2029
ISIN code : BE0000347568
OLO-nummer : OLO 87
Uitstaand bedrag : EUR 6,000,000,000,00

Lees verder - 11/03/2019 17:06 - Federaal Agentschap van de Schuld

Toestand van de federale staatsschuld per eind februari 2019

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand februari 2019 is de schuld van de federale Staat met 7,101 miljard euro toegenomen, tot 401,759 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 4,828 miljard euro, en evolueerde zo tot 383,146 miljard euro per eind februari 2019.

Het netto te financieren saldo van de maand februari 2019 bedroeg 4,829 miljard euro.

Lees verder - 11/03/2019 10:34 - Federaal Agentschap van de Schuld

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 05/03/2019

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 2,617 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

Lees verder - 05/03/2019 11:54 - Federaal Agentschap van de Schuld

Staatsbons: eindbedrag der inschrijvingen - maart 2019

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld

Staatsbons: eindbedrag der inschrijvingen - maart 2019
Het totaal ingeschreven bedrag op de Staatsbon op 10 jaar - 4 maart 2019-2029 - 0,55% - bedraagt 3.979.300,00 EUR.

Lees verder - 04/03/2019 14:54 - Federaal Agentschap van de Schuld