Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-9 van 9 resultaten.

Week van april 29 2019

Deelname van België aan een onderzoeksinfrastructuur van de ESFRI Roadmap

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Wetenschapsbeleid Sophie Wilmès akkoord met de toetreding van België als waarnemend lid bij de onderzoeksinfrastructuur Euro-BioImaging.

Lees verder - 03/05/2019 17:00 - Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid

Tweede bijakte op de uitdiepingsovereenkomst van het zesde beheerscontract van bpost over de behandeling van boetes

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Koen Geens akkoord met de ondertekening van de tweede bijakte op de uitdiepingsovereenkomst van het zesde beheerscontract, afgesloten tussen bpost en de Belgische staat, over de financiële en administratieve behandeling van boetes (Crossborder).

Lees verder - 03/05/2019 17:00 - Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Overheidsopdracht in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de aankoop van voedingsmiddelen voor 2019 in het kader van de uitvoering van het operationeel programma en de verzekering van de Europese voedselhulp.

Lees verder - 03/05/2019 17:00 - Persdienst van Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden

Invoering van een aanvullend pensioen voor contractuele personeelsleden van bepaalde federale instanties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aanvullend pensioen invoert voor de contractuele personeelsleden van bepaalde instanties.

Lees verder - 03/05/2019 17:00 - Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid

Beslissingen over PersoPoint en SEPP-diensten voor de FOD BOSA

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès akkoord met een reeks beslissingen die te maken hebben met PersoPoint en SEPP-diensten voor de algemene directies PersoPoint en Recrutering en Ontwikkeling van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Lees verder - 03/05/2019 17:00 - Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid

Nieuwe weging van de functie van administrateur-generaal bij Fedris

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block akkoord met de nieuwe weging van de functie van administrateur-generaal bij het Federaal Agentschap voor beroepsrisico's (Fedris).

Lees verder - 03/05/2019 17:00 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Goedkeuring van wijzigingen in het huishoudelijk reglement van de Commissie Kunstenaars

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal wijzigingen in het huishoudelijk reglement van de Commissie Kunstenaars goedkeurt.

Lees verder - 03/05/2019 17:00 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Hernieuwing en aanduiding van twee leden van de Federale Politieraad

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat twee leden van de Federale Politieraad aanduidt en hernieuwt.

Lees verder - 03/05/2019 17:00 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Lees verder - 03/05/2019 17:00 - Persdienst van eerste minister Charles Michel