Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-10 van 15 resultaten.

Week van april 22 2019

Verergerings- en overlijdensbijslag voor het personeel van de politiediensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verergeringsbijslag en de overlijdensbijslag ten gunste van de personeelsleden van de politiediensten.

Lees verder - 26/04/2019 14:29 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Stabiliteitsprogramma van België 2019-2022

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel, minister van Financiën Alexander De Croo en minister van Begroting Sophie Wilmès akte van het stabiliteitsprogramma van België 2019-2022.

Lees verder - 26/04/2019 14:29 - Persdienst van eerste minister Charles Michel

Overheidsopdracht voor een juridisch adviseur belast met het bijstaan van de staat voor financiële steun verleend aan Dexia

De ministerraad verleent op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo zijn principeakkoord voor de lancering van een overheidsopdracht voor de aanstelling van een juridisch adviseur belast met het bijstaan van de staat voor alle financiële steun die deze aan Dexia in het kader van de financiële crisis heeft verleend.

Lees verder - 26/04/2019 14:29 - Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking

Hernieuwing van de aanwijzing van de elektriciteitsnetbeheerder

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van ministerieel besluit goed dat de aanwijzing van de beheerder van het elektriciteitsnet hernieuwt.

Lees verder - 26/04/2019 14:29 - Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Lees verder - 26/04/2019 14:29 - Persdienst van eerste minister Charles Michel

Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Begroting en Ambtenarenzaken Sophie Wilmès akte van de monitoringrapporten van het risico op overschrijding van de personeelskredieten op basis van december 2018.

Lees verder - 26/04/2019 14:29 - Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid

Hernieuwing van het mandaat van de administrateur-generaal van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de administrateur-generaal van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) hernieuwt.

Lees verder - 26/04/2019 14:29 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Aanwerving van gerechtelijke stagiairs voor 2019-2020

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Koen Geens akkoord met de aanwerving van 48 nieuwe gerechtelijke stagiairs voor 2019-2020. Het gaat om 24 plaatsen voor Nederlandstalige en 24 plaatsen voor Franstalige stagiairs.

Lees verder - 26/04/2019 14:29 - Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Defensie Didier Reynders goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 26/04/2019 14:29 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Overheidsopdracht voor de aankoop en het onderhoud van troepentransportvoertuigen voor de politie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de aankoop en het onderhoud van troepentransportvoertuigen voor de politie.

Lees verder - 26/04/2019 14:29 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel