Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-10 van 12 resultaten.

augustus 2019

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Defensie Didier Reynders goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 30/08/2019 15:03 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Wijziging van koninklijke besluiten als gevolg van de opheffing van de algemene directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Wouter Beke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat meerdere koninklijke besluiten wijzigt als gevolg van de opheffing van de algemene directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

Lees verder - 30/08/2019 15:03 - Persdienst van Wouter Beke, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Overheidsopdracht voor mobiele telefoniediensten voor de federale overheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor mobiele telefoniediensten en verwante diensten.

Lees verder - 30/08/2019 15:03 - Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid

Federaal aankoopbeleid 2019-2020

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès de nota over het federaal aankoopbeleid 2019-2020 goed.

Lees verder - 30/08/2019 15:03 - Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid

Wijziging van de benaming van de hulpverleningszone 'Vlaamse Ardennen'

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de benaming van de hulpverleningszone 'Vlaamse Ardennen' wijzigt.

Lees verder - 30/08/2019 15:03 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Overheidsopdracht voor de Directie van de Luchtsteun van de federale politie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem akkoord met de lancering van een overheidsopdracht over een raamovereenkomst van diensten voor een periode van 12 jaar voor de verwerving van een onderhoudscontract voor de observatiesystemen van het type Hensoldt Leo III-HD voor de Directie van de Luchtsteun.

Lees verder - 30/08/2019 15:03 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Lees verder - 30/08/2019 15:03 - Persdienst van eerste minister Charles Michel

Bescherming tegen de gevaren van de blootstelling aan ioniserende straling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem drie ontwerpen van koninklijk besluit goed over de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling.

Lees verder - 30/08/2019 15:03 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Derdebetalersregeling voor moeilijke restauraties bij kankerpatiënten en anodontie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de derdebetalersregeling voor moeilijke restauraties bij kankerpatiënten en anodontie.

Lees verder - 30/08/2019 15:03 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Wettelijke basis voor het forfaitaire beschikbaarheidshonorarium voor wachtdienst van de apothekers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor de wettelijke basis zorgt in het kader van de invoering van een forfaitair beschikbaarheidshonorarium voor wachtdienst van de apothekers.

Lees verder - 30/08/2019 15:03 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie