Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-10 van 23 resultaten.

januari 2019

Financiering van de werkingskosten van de Ombudsdienst voor Energie voor 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag vaststelt bestemd voor de financiering van de werkingskosten van de Ombudsdienst voor Energie voor 2019. 

Lees verder - 25/01/2019 15:44 - Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Verlenging van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

De ministerraad brengt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een eensluidend advies uit over het ontwerp van ministerieel besluit dat de verlenging hernieuwt van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW).

Lees verder - 25/01/2019 15:44 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Wijziging omtrent de rechtsplegingsvergoedingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over de rechtsplegingsvergoedingen.

Lees verder - 25/01/2019 15:44 - Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Aanpassing van het mandaat en de benaming van de Multidisciplinaire Hormonencel

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Koen Geens akkoord met de aanpassing van de benaming en het mandaat van de Multidisciplinaire Hormonencel (MHC).

Lees verder - 25/01/2019 15:44 - Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Regels voor het beheer van het mobiliteitsbudget

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de nadere regels voor het beheer van het mobiliteitsbudget.

Lees verder - 25/01/2019 15:44 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Invoering van het Belgisch scheepvaartwetboek - Tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat het bestaande privaat- en publiekrecht inzake zee- en binnenvaart moderniseert door de invoering van het Belgisch scheepvaartwetboek. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 25/01/2019 15:44 - Persdienst van Philippe De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee

Opheffing van de statuten van de Belgische Technische Coöperatie

De ministerraad keurt op voorstel van Minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de statuten van de Belgische Technische Coöperatie opheft in het kader van de naamsverandering in Enabel.

Lees verder - 18/01/2019 15:15 - Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking

Voorontwerp van wet over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een voorontwerp van wet goed over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Lees verder - 18/01/2019 15:15 - Persdienst van eerste minister Charles Michel

Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-algemeen-directeur bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de adjunct-algemeen-directeur bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg hernieuwt.

Lees verder - 18/01/2019 15:15 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Hernieuwing van de verlenging van het mandaat van de directeur-generaal van Fedasil

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block akkoord met de hernieuwing van de verlenging van het mandaat van de directeur-generaal van Fedasil.

Lees verder - 18/01/2019 15:15 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie