Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

251-260 van 288 resultaten.

Geen wachttijd meer bij verval voorlopig rijbewijs

Vanaf 1 februari verandert de regelgeving rond de voorlopige rijbewijzen. Het zal vanaf dat moment mogelijk zijn om opnieuw een voorlopig rijbewijs aan te vragen tijdens de zogenaamde “wachttijd” van 3 jaar. Dit betekent dat kandidaten wier voorlopig rijbewijs van 18 of 36 maanden vervallen is, geen 3 jaar meer moeten wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs aan te vragen.

Lees verder - 31/01/2019 09:13 - FOD Mobiliteit en Vervoer

Jongens vaccineren tegen het papillomavirus?

Het vaccin tegen het humaan papillomavirus (HPV) dat baarmoederhalskanker veroorzaakt, werd ongeveer 10 jaar geleden in ons land geïntroduceerd, maar tot nu toe alleen voor de meisjes. Intussen is echter vastgesteld dat ditzelfde virus ook verantwoordelijk is voor andere kankers, waaronder keelkanker. Hierdoor werden de aanbevelingen in de meeste westerse landen herzien, en is ook in ons land een vaccinatie van de jongens aan de orde. Een dergelijke uitbreiding van een vaccinatieprogramma heeft uiteraard een medische en economische impact. Aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) werd gevraagd om deze in kaart te brengen. Het publiceert hierover vandaag een positieve studie.

Lees verder - 31/01/2019 05:43 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Kingdom of Belgium new € 5.0 billion 1.70% 30-year OLO 88 - benchmark: Samenvatting van de uitgifte

Dit persbericht is enkel beschikbaar in het Engels.

Zie pdf-bestand in bijlage.

Lees verder - 30/01/2019 10:56 - Federaal Agentschap van de Schuld

OLO 88 - Pricing

The 1.7% EURO 5 billion OLO88 benchmark issue, maturing 22nd June, 2050 for the KINGDOM OF BELGIUM, rated Aa3/AA/AA-, is now priced.
Issue/Reoffer price 98.899, to yield 1.746%, equivalent to 44 bps over mid swaps.
Payment date February 5th, 2019. Short first coupon on 22nd June, 2019. Listing Brussels.
Belgian law. No XD, no NP. FM2 (with prior consultation with the issuer) applies.
Fees total 25 cts.
Reg S Category 1, 144A eligible,  CAC,  FCA / ICMA Stabilisation.
Joint leads and books : Barclays, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan, NatWest Markets and SG CIB.
Co-lead group : BNP Paribas Fortis, Citigroup, HSBC, ING Bank, KBC Bank, Morgan Stanley and Nomura International.
Selling group: ABN Amro, Belfius, Commerzbank, Goldman Sachs, Rabobank and Scotia Capital.

Lees verder - 29/01/2019 16:32 - Federaal Agentschap van de Schuld

Nieuwe OLO 2050

De Minister van Financiën, Alexander De Croo, deelt mee :
De Belgische Staat zal in de nabije toekomst, indien de marktomstandigheden het toelaten,
een nieuwe gesyndiceerde EURO benchmark met vervaldag 22 juni 2050 (OLO 88) uitgeven.
Barclays, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan, NatWest Markets en SG CIB werden aangeduid als joint bookrunners. De andere primary en recognized dealers zullen uitgenodigd worden om deel uit te maken van de syndicatie.

Lees verder - 28/01/2019 14:15 - Federaal Agentschap van de Schuld

De Belgische arbeidsmarkt in 230 tabellen Een arbeidsmarkt met twee snelheden

Uit de recentste arbeidsmarktindicatoren blijkt dat de klassiek erg gesegregeerde arbeidsmarkt in België heterogeen blijft. Groepen die traditioneel een ongunstige positie op de arbeidsmarkt innemen – met name immigranten met een niet-EU-nationaliteit, laaggeschoolden en 55-plussers – hebben het hier moeilijker dan in de meeste andere EU-landen.

Lees verder - 28/01/2019 11:07 - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Digitaal pandregister bestaat 1 jaar : meer dan 100.000 pandrechten geregistreerd

Op 1 januari 2018 ging het Pandregister live. Na 1 jaar  telt het systeem 108.364 nieuwe registraties van pandovereenkomsten en 79.596 raadplegingen.

Lees verder - 28/01/2019 07:51 - FOD Financiën

Inzet van een beveiligingsdetachement voor de Belgische ambassade in Ouagadougou

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders akkoord met de inzet van een beveiligingsdetachement voor de Belgische ambassade in Ouagadougou in Burkina Faso.

Lees verder - 25/01/2019 15:44 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Externe mobiliteit van de militairen - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat verschillende bepalingen over de externe mobiliteit van de militairen wijzigt.

Lees verder - 25/01/2019 15:44 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Aantal managementfuncties bij de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het aantal managementfuncties bij de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie (CDSCA) vaststelt.

Lees verder - 25/01/2019 15:44 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen