Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-10 van 13 resultaten.

Week van april 22 2019

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Defensie Didier Reynders goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 26/04/2019 14:29 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Overheidsopdracht voor de FOD Buitenlandse Zaken voor de productie van paspoorten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de productie van paspoorten.

Lees verder - 26/04/2019 14:29 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Overheidsopdracht voor Defensie voor de schoonmaak van militaire gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor de schoonmaak van militaire gebouwen.

Lees verder - 26/04/2019 14:29 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Steun aan de Luxemburgse Defensie in het kader van explosievenopruiming

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de uitvoering van de explosive ordnance disposal (EOD)-steun aan de Luxemburgse Defensie.

Lees verder - 26/04/2019 14:29 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

OLO-aanbesteding van 29/04/2019 : aan te besteden bedrag

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het bedrag dat zal aanbesteed worden bij de volgende OLO-aanbesteding op maandag 29 april 2019, zal schommelen tussen 2,5 en 3,0 miljard EUR

Lees verder - 26/04/2019 11:48 - Federaal Agentschap van de Schuld

Uitnodiging persconferentie Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - 30 april 2019

Lees verder - 26/04/2019 10:20 - Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen

PERSBERICHT: Sluit je bij ons aan en zet vaccinatie in de schijnwerpers!

Eind april staat in het teken van een belangrijk evenement: de World Immunization Week van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Sluit je aan bij de Hoge Gezondheidsraad (HGR) om de voordelen van vaccinatie in de schijnwerpers te zetten en het publiek verder bewust te maken van de effecten van vaccinatie op eenieders leven, hier en over de hele wereld. Bij deze gelegenheid publiceert de Raad herzieningen van 3 van zijn belangrijke aanbevelingen: de aangepaste basisvaccinatiekalender, de aanbevelingen voor seizoensgriep 2019-2020 en zijn aangepaste aanbevelingen voor vaccinatie tegen rabiës (hondsdolheid) in België.

Lees verder - 26/04/2019 09:32 - Hoge Gezondheidsraad

Toename aantal leefloners vertraagde in 2018

Brussel, 25 april 2019. Na een sterke stijging van het aantal leefloners tussen 2015 en 2017 ten gevolge van de asielcrisis, is hun groeipercentage herleid tot 3% in 2018. Hierdoor kwam het maandelijks gemiddeld aantal leefloners in 2018 neer op 143.866. De Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie analyseerde in het recentste bulletin de evolutie van de steunaanvragen bij de OCMW’s.

Lees verder - 25/04/2019 21:54 - POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

Uitbreiding van het GPMI voor alle nieuwe leefloners werpt vruchten af

Brussel, 25 april 2019. Op 1 november 2016 werd de OCMW-wetgeving hervormd om de maatschappelijke integratie en de professionele inschakeling van leefloners beter te ondersteunen. De Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie onderzocht naar aanleiding hiervan het gebruik van het GPMI twee jaar na de verplichting van deze maatregel voor alle nieuwe leefloners. Conclusie: alle 581 OCMW’s passen de maatregel toe en sommige doen er een schepje bovenop door ook trajecten aan te bieden voor individuen waartoe de wetgever hen niet verplicht.

Lees verder - 25/04/2019 21:53 - POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

Uitnodiging voor de pers: voorstelling van ikwilaanwerven.be

Op donderdag 2 mei stelt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) de website ikwilaanwerven.be voor aan de pers.

Lees verder - 25/04/2019 11:09 - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid