Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-10 van 34 resultaten.

oktober 2019

België organiseert Hotspot voor circulaire economie

Van 18 tot 20 november organiseert België een Hotspot voor de promotie van de circulaire economie. Het evenement is een visitekaartje voor innovatie in België, zowel in de gewesten als in steden zoals Antwerpen, Brussel, Gent en Bergen.

Lees verder - 29/10/2019 11:57 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Voorstellen voor een meer gelijke toegang tot gezondheidszorg voor asielzoekers

Elke migrant die op Belgisch grondgebied aankomt en asiel aanvraagt, krijgt voor de duur van de procedure automatisch toegang tot gezondheidszorg. Verschillende Belgische en internationale rapporten wijzen er echter op dat de toegang tot deze zorg niet voor alle asielzoekers gelijk is. Hierdoor schiet België tekort in het naleven van de internationale verdragen die het mee ondertekende. Aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) werd gevraagd hoe aan deze situatie kan worden verholpen. De kern van het probleem is dat de financiering van deze gezondheidszorg afhangt van de verblijfplaats van de asielzoeker. Het KCE stelt voor om de zorgtoegang te vereenvoudigen door alles in één algemene enveloppe onder te brengen. Maar wie zal deze enveloppe beheren? De verschillende opties werden door het KCE bestudeerd, maar het is nu aan de beleidsmakers om een beslissing te nemen.

Lees verder - 29/10/2019 05:48 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met een reeks overheidsopdrachtendossiers voor Defensie.

Lees verder - 25/10/2019 14:26 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Defensie Didier Reynders goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 25/10/2019 14:25 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Nationaal verslag 'NAVO Strategic Level Report' - 2020

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders de NAVO Strategic Level Report (SLR) 2020 goed.

Lees verder - 25/10/2019 14:25 - Persdienst van eerste minister Charles Michel

Persbericht over de zomer- en wintertijd

In oktober 2018 heeft eerste minister Charles Michel voorgesteld om een opiniepeiling bij de Belgische bevolking te houden en de tijdregeling in overleg met de buurlanden vast te leggen.

Lees verder - 23/10/2019 15:52 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Geestelijke gezondheidszorg: onduidelijk of de beschikbare zorg beantwoordt aan de behoeften

De laatste decennia maakte de Belgische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) een aantal hervormingen door. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) werd gevraagd om het GGZ-landschap in kaart te brengen, en om eventuele lacunes en overlappingen op te sporen. De grootste uitdaging blijkt momenteel echter dat de GGZ-behoeften van de Belgische bevolking niet duidelijk zijn, omdat hierover geen betrouwbare cijfers bestaan. Om die reden kon het KCE dan ook niet nagaan of het huidige zorgaanbod afgestemd is op de behoeften. Naast het opzetten van goede registratiesystemen, en het aanmoedigen van registratie door de betrokken actoren, versterkt de overheid best haar bestaande beleid van gemeenschapsgerichte zorg, door o.a. de GGZ (financieel) toegankelijker te maken, laagdrempelige informatiepunten te voorzien en het aanbod begeleid wonen uit te breiden.

Lees verder - 22/10/2019 05:16 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Europees Ecolabel scoort in onafhankelijke kwaliteitstest afwasproducten

Twee producten met het Europees Ecolabel, kortweg EU Ecolabel, halen de top vijf van meest efficiënte afwasmiddelen. Dit bleek tijdens een onafhankelijke kwaliteitstest. Vanaf deze week zet een nieuwe campagne van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu alle voordelen van EU Ecolabel-producten in de verf.

Lees verder - 21/10/2019 11:22 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Illegale sigarettenfabriek

Illegale sigarettenfabriek

Op donderdag 17 oktober 2019 heeft de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen op aangeven van de Politie Limburg Regio Hoofdstad een inval gedaan in een magazijn te Zonhoven. Er werd een grootschalige georganiseerde productie van sigaretten aangetroffen met een volledige productie- en verpakkingslijn, tabak, sigaretten van het merk NZ, sigarettenfilters en verpakkingsmaterialen. In het magazijn werden ook woon- en slaapvertrekken aangetroffen voor tien personen.

Lees verder - 18/10/2019 15:30 - FOD Financiën