Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

81-90 van 292 resultaten.

Toestand van de federale staatsschuld per eind september 2018

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand september 2018 is de schuld van de federale Staat met 5,804 miljard euro toegenomen, tot 395,830 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 3,926 miljard euro, en evolueerde zo tot 382,270 miljard euro per eind september 2018.

Lees verder - 11/10/2018 14:15 - Federaal Agentschap van de Schuld
Belgian “Red Daemons” naar EUROPEAN CYBER SECURITY CHALLENGE in Londen

Belgian “Red Daemons” naar EUROPEAN CYBER SECURITY CHALLENGE in Londen

Een team van 10 Belgische ICT studenten jonger dan 21 jaar zal België tijdens de Europese Cyber Security Challenge (ECSC2018) van 14 tot 18 oktober 2018 in Londen vertegenwoordigen.

 

Lees verder - 10/10/2018 12:09 - Centrum voor Cyber Security België

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 09/10/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 1,020 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

ISIN Code : BE0312766380 - 12/09/2019
Opgenomen (EUR miljard): 1,020
Gew. gemid. rendement : -0,567 %
Bid-to-cover ratio : 3,09


Voor meer informatie, zie de Reuters pagina BELG/TC of de Bloomberg pagina BELG - TC Auctions - Results.

Lees verder - 09/10/2018 11:47 - Federaal Agentschap van de Schuld

Jaarlijkse analyse van de evolutie van de sociale situatie en de sociale bescherming in België op basis van een reeks Europese sociale indicatoren

De Europese 2020 doelstellingen om armoede en maatschappelijke uitsluiting terug te dringen zullen niet gehaald worden. Armoede onder de werkende bevolking in België is eerder laag, maar toegang tot de arbeidsmarkt blijft problematisch voor sommige doelgroepen.

Naar jaarlijkse gewoonte analyseert de FOD Sociale Zekerheid de evolutie van de sociale situatie en de sociale bescherming in België op basis van een reeks Europese sociale indicatoren.  De meest actuele gegevens voor deze analyse verwijzen, afhankelijk van de indicator, naar de situatie in 2016 of 2017.

De belangrijkste conclusies die dit jaar worden getrokken, liggen in de lijn van de voorgaande jaren.  De Belgische vaststellingen sluiten ook aan bij de globale EU-trends.  Twee evoluties zetten zich echter sterker door dan de voorgaande jaren: de gestegen armoederisico’s voor laaggeschoolden en voor huishoudens zonder betaald werk.

Lees verder - 08/10/2018 17:52 - Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid

Viering 25 jaar van de Raad

In 1993 zag de Nationale Raad voor Duurzame Ontwikkeling het daglicht, in 1997 omgedoopt tot Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. Dit jubileum wordt gevierd op 12 oktober in het Residence Palace, net na de conferentie over luchtverontreiniging (16 tot 19u). Hare Majesteit de Koningin, erevoorzitter van de FRDO, zal de viering bijwonen.

Lees verder - 08/10/2018 14:39 - Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Luchtkwaliteit en gezondheid

Op vrijdag 12 oktober organiseert de raad een conferentie over de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging in het Residence Palace te Brussel (9.30 tot 15.30u).

Lees verder - 08/10/2018 14:18 - Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Burgerforum “Make My Administration” : burgers vragen een empathische overheid die niemand uitsluit

Tijdens “Make My Administration”, een burgerforum dat de federale Ombudsman organiseerde, formuleerden een vijftigtal burgers aanbevelingen over de overheid van de toekomst. Ze vragen een empathische administratie die niemand uitsluit. Ze overhandigden op 3 oktober hun aanbevelingen aan politici en topambtenaren.

Lees verder - 03/10/2018 17:57 - De federale Ombudsman

Wanneer is een financieel product “groen”?

Vrijdag 5 oktober (9.15 tot 16.30 u) organiseert de FRDO een seminarie over de nieuwe regels die de Europese Commissie voorstelt inzake “green finance”.

Lees verder - 03/10/2018 15:14 - Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

1,3 miljard euro aan overheidsuitgaven voor drugs-, alcohol-, tabaks- en psychoactieve medicatiebeleid

BRUSSEL, 2 OKTOBER 2018 – De Algemene Cel Drugsbeleid publiceert de "Monitoring van publieke uitgaven voor illegale drugs, alcohol, tabak en psychoactieve medicatie voor de periode 2014-2015".

Lees verder - 02/10/2018 15:03 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

04.10.2018 - Persconferentie Renovatie van de daken van het Museum Kunst & Geschiedenis, Legermuseum en Autoworld

Deze donderdag 4/10 om 11u30 stelt Jan Jambon, Vice-Premier en minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen samen met Didier Reynders, Vice-Premier belast met Beliris en Zuhal Demir, staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid het project voor van de renovatie van de daken van het Museum Kunst & Geschiedenis, het Legermuseum en Autoworld voor.
Ontdek de planning, de financiering en de omvang van de renovatiewerken die binnenkort starten. De persconferentie vindt plaats in het Museum Kunst & Geschiedenis in Brussel en wordt gevolgd met een bezoek van het terras van de Triomfboog in het Jubelpark. Hier heeft u een spectaculair zicht op de daken die gerenoveerd zullen worden.

Lees verder - 02/10/2018 14:39 - Regie der Gebouwen