Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

61-70 van 292 resultaten.

FRDO lanceert persprijs Duurzame Ontwikkeling 2019

De FRDO reikt sinds 2010 een persprijs uit om kwaliteitsvolle berichtgeving over duurzame ontwikkeling te stimuleren. Dit j aar gaat deze Prijs naar in 2019 te realiseren projecten voor artikelen, boeken, televisiereportages of films. Die projecten moeten een duurzaamheidsthema behandelen waarrond de raad momenteel prioritair werkt, met name de impact van de Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen (SDG) op het concrete beleid en de communicatie rond dit kader van duurzame ontwikkeling.

Lees verder - 07/11/2018 15:07 - Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Persuitnodiging : de eerste Berg van Barmhartigheid van België viert zijn vierhonderdste verjaardag met een herdenkingsmunt van 2,5 €.

De Koninklijke Munt van België en de Berg van Barmhartigheid nodigen u graag uit op de officiële voorstelling van de nieuwe Belgische herdenkingsmunt van 2,5 € ter gelegenheid van de vierhonderdste verjaardag van de eerste Berg van Barmhartigheid van België.

Lees verder - 06/11/2018 15:39 - FOD Financiën

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 06/11/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 3,590 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

ISIN Code : BE0312761332 - 13/12/2018
Opgenomen (EUR miljard): 1,085
Gew. gemid. rendement : -0,569 %
Bid-to-cover ratio : 1,83

ISIN Code : BE0312763353 - 07/03/2019
Opgenomen (EUR miljard): 0,805
Gew. gemid. rendement : -0,670 %
Bid-to-cover ratio : 3,34

ISIN Code : BE0312767396 - 07/11/2019
Opgenomen (EUR miljard): 1,700
Gew. gemid. rendement : -0,589 %
Bid-to-cover ratio : 2,28

Voor meer informatie, zie de Reuters pagina BELG/TC of de Bloomberg pagina BELG - TC Auctions - Results.

Lees verder - 06/11/2018 11:52 - Federaal Agentschap van de Schuld

Aanvraag en levering van een kadastraal uittreksel kan voortaan online

Vanaf 1 november 2018 kan een kadastraal uittreksel aanvragen online gebeuren via www.myminfin.be. Op die manier krijgt de aanvrager dat uittreksel goedkoper en sneller.

Lees verder - 31/10/2018 16:29 - FOD Financiën

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 30/10/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 2,397 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

ISIN Code : BE0312761332 - 13/12/2018
Opgenomen (EUR miljard): 1,397
Gew. gemid. rendement : -0,627 %
Bid-to-cover ratio : 2,00

ISIN Code : BE0312763353 - 07/03/2019
Opgenomen (EUR miljard): 0,500
Gew. gemid. rendement : -0,714 %
Bid-to-cover ratio : 3,03

ISIN Code : BE0312764369 - 09/05/2019
Opgenomen (EUR miljard): 0,500
Gew. gemid. rendement : -0,698 %
Bid-to-cover ratio : 2,76

Voor meer informatie, zie de Reuters pagina BELG/TC of de Bloomberg pagina BELG - TC Auctions - Results.

Lees verder - 31/10/2018 10:58 - Federaal Agentschap van de Schuld

PERSUITNODIGING: “Biodiversiteit in de kijker in november”

Op vrijdag 9 november nodigt Marie Christine Marghem, federaal minister bevoegd voor milieu, u met plezier uit voor de persconferentie “biodiversiteit in de kijker in november”. Deze vindt plaats in het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel.

Lees verder - 31/10/2018 10:02 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Euthanasie door een Franse arts op een Franse patiënt(e) in een Belgisch rusthuis

Briefadvies nr 9 (2018 10 22): euthanasie door een Franse arts op een Franse patiënt(e) in een Belgisch rusthuis

 

In dit advies bestudeert het Comité of een in Frankrijk gevestigde arts met zijn/haar patiënt naar België kan komen en deze in een Belgisch centrum voor kortverblijf of in een Belgisch woonzorgcentrum kan laten opnemen om aldaar op verzoek van zijn/haar patiënt euthanasie toe te passen.

Lees verder - 26/10/2018 10:16 - Belgisch raadgevend comité voor Bio-ethiek

Agenda van de ministerraad van 25 oktober 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

Lees verder - 25/10/2018 08:24 - Kanselarij Van De Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Persmededeling en boodschap aan de Primary en Recognized Dealers

In het kader van zijn kasbeheer en om zeer tijdelijke kastekorten op te vangen, heeft het Federaal Agentschap van de Schuld beslist om bij de komende twee aanbestedingen van schatkistcertificaten bovenop de reeds voorziene lijnen telkens het certificaat met vervaldag 13/12/2018 (BE0312761332) opnieuw aan te besteden.

Op 30/10/2018 en op 6/11/2018 zal telkens een indicatief bedrag van 1 tot 1,5 mld. EUR worden aangeboden in dit certificaat.

Verder kondigt het Agentschap aan dat de aanbesteding van schatkistcertificaten van 4 december, waar voorzien was om het schatkistcertificaat met vervaldag 7/3/2019 (BE0312763353) aan te besteden, geschrapt wordt.

Lees verder - 24/10/2018 17:16 - Federaal Agentschap van de Schuld

Belgische douane en FAGG nemen 141 pakketten met meer dan 28 000 illegale of nagemaakte producten in beslag

Van 9 tot 15 oktober 2018 nam het FAGG, in samenwerking met de Belgische douane, deel aan de internationale operatie PANGEA XI. Deze operatie wordt gecoördineerd door INTERPOL en richt zich specifiek op de onderschepping van nagemaakte en illegale geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. In België werden er inspecties uitgevoerd op de luchthavens van Zaventem en Bierset.

Lees verder - 23/10/2018 14:04 - FOD Financiën