Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

31-40 van 292 resultaten.
Bereikbaarheid van het AfricaMuseum in Tervuren

Bereikbaarheid van het AfricaMuseum in Tervuren

Het AfricaMuseum in Tervuren is bereikbaar met het openbaar vervoer (tram, bus), de fiets en de auto. Ontdek het museum vanaf 9 december 2019.

Lees verder - 05/12/2018 16:41 - Regie der Gebouwen

De BENELUX Talanoa Declaration wil het klimaatbeleid een duw in de rug geven

Gisteren openden Staatshoofden en Regeringsleiders de 24ste VN-klimaattop (COP24) in het Poolse Katowice.

Lees verder - 04/12/2018 17:48 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Uitnodiging studiedag “Sociale Zekerheid en een arbeidsmarkt in beweging" 12/12

De FOD Sociale Zekerheid nodigt u van harte uit op de studiedag 

“Sociale Zekerheid en een arbeidsmarkt in beweging"

op 12 december van 9u15 tot 17u00

Zaal Pacheco (FinanceTower)

Pachecolaan 13, 1000 Brussel

 

Op 12 december 2018 organiseert de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid een studiedag met als titel 'Sociale Zekerheid en een arbeidsmarkt in beweging'. Aanleiding voor de studiedag is de vijftigste verjaardag van het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen ('Happy Independent's Year').

Lees verder - 04/12/2018 16:04 - Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid

België wordt gastland voor wereldtop sociale zekerheid

Brussel, 4 december 2018 - België wordt gastland voor een wereldtop sociale zekerheid in oktober 2019. Meer dan duizend sleutelfiguren binnen sociale zekerheid, onder wie ministers, bestuurders en CEO’s, komen samen in Brussel. Bovendien viert België ook de 75e verjaardag van zijn socialezekerheidssysteem.

Lees verder - 04/12/2018 15:06 - HVW - Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

Leven als transgender persoon in België in 2018

Lees verder - 04/12/2018 09:45 - Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

“IEDEREEN OP WEG!”, DE INTERACTIEVE GIDS VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKTE MOBILITEIT

De FOD Mobiliteit en Vervoer zet zich in om burgers met een handicap aan te moedigen om zich te verplaatsen en mobiel te blijven.

Lees verder - 03/12/2018 07:10 - FOD Mobiliteit en Vervoer

Vermindering van het aantal afgelegde kilometers in België in 2017

In 2017 hebben we allemaal samen 84,1 miljard kilometers met de wagen afgelegd, een lichte daling van 0,2 % ten opzichte van 2016. Na twee recordjaren is het de eerste keer sinds 2014 dat we een daling vaststellen. Dat blijkt uit een studie naar de afgelegde kilometers door Belgische voertuigen , die de FOD Mobiliteit en Vervoer jaarlijks publiceert.

Lees verder - 30/11/2018 06:54 - FOD Mobiliteit en Vervoer

Dialoog over klimaatgovernance in België: transparante en doeltreffende besluitvormingsprocessen in samenwerking

In opdracht van de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, Marie Christine Marghem, organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in samenwerking met de Université Saint-Louis - Bruxelles, vandaag een publiek debat met academici, stakeholders en beleidsmakers over de organisatie van de besluitvorming met betrekking tot het klimaatbeleid in België.

Lees verder - 27/11/2018 10:26 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Quota in raden van bestuur: leven bedrijven de wet na?

Lees verder - 26/11/2018 17:29 - Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Reactie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) op de ‘Implant Files’

Het FAGG wil reageren op het onderzoeksproject van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) over implantaten, de ‘Implant Files’.

Lees verder - 26/11/2018 13:44 - Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg)