Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

11-20 van 292 resultaten.
Denis DUCARME en RSVZ leggen toekomstige aandachtspunten vast om de sociale zekerheid van zelfstandigen verder te verbeteren

Denis DUCARME en RSVZ leggen toekomstige aandachtspunten vast om de sociale zekerheid van zelfstandigen verder te verbeteren

Minister van Zelfstandigen, Denis Ducarme, stelde tijdens de slotavond van de “Happy Independent’s Year”-campagne, onder meer, de belangrijkste aandachtspunten voor om de sociale zekerheid voor zelfstandigen verder te versterken. Administrateur-generaal van het RSVZ, Anne Vanderstappen, ging er dieper in op de belangrijkste cijfers rond zelfstandigen uit de afgelopen 50 jaar.

Lees verder - 19/12/2018 19:31 - Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

Minder stress dankzij een goede digitale gezondheid

43% van de bevolking heeft de campagne van het Centrum voor Cybersecurity België opgemerkt

Op 1 oktober 2018 lanceerde het CCB tijdens een persconferentie een campagne om de digitale gezondheid van de bevolking te verhogen. We moedigen de internetgebruiker aan om regelmatig updates te doen en back-ups te maken.  Een back-up maakt je toestellen gezonder en met een back-up achter de hand ben je zen. Je hebt immers altijd een kopie van je gegevens voor als er toch wat misloopt.

Lees verder - 19/12/2018 16:44 - Centrum voor Cyber Security België

Monitor Enquête: wat zijn de mobiliteitsgewoontes van de Belg?

In 2017 hielden de FOD Mobiliteit en Vervoer en Vias instituut een grote enquête om een beter zicht te krijgen op de mobiliteitsgewoontes van de Belg. Deze enquête – een vervolg op edities uit 2001 en 2012 – werd bij 10.632 landgenoten gehouden.

Lees verder - 19/12/2018 14:31 - FOD Mobiliteit en Vervoer

FAMIFED laat Vlaanderen, Wallonië en Duitstalige Gemeenschap los!

Het einde van dit jaar markeert een belangrijke fase voor FAMIFED. Het zijn de laatste momenten bij het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag want op 1 januari 2019 nemen 3 van de 4 deelentiteiten het beheer en de betaling van de gezinsbijslag over. Hoe zal dat concreet gebeuren? Op dinsdag 18 december 2018 vindt een ontmoeting plaats met de minister van Sociale Zaken, Maggie De Block, en de voorzitster van het Beheerscomité, Bea Cantillon voor een stand van zaken over de overgang en de laatste federale statistieken inzake kinderbijslag en de toekomst hiervan.

Lees verder - 18/12/2018 13:19 - FAMIFED, Federaal agentschap voor de kinderbijslag

Uitgebreide controlecampagne bij antiquairs en handelaars: meer dan 100 ivoren stukken in beslag genomen door de FOD Volksgezondheid

In 2018 heeft de milieu-inspectie van de FOD Volksgezondheid een dertigtal Belgische antiquairs en handelaars in ivoren stukken op hun wettigheid gecontroleerd. In totaal werden 152 stukken in beslag genomen of vrijwillig achtergelaten. Dit hoge cijfer toont aan dat deze controles noodzakelijk waren en moeten worden gehandhaafd.

Lees verder - 18/12/2018 10:14 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Een vrouw ontslaan omdat je een man wil aanwerven, is discriminatie

Lees verder - 18/12/2018 08:39 - Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Nieuwe hoofdzetel van de Dienst Vreemdelingzaken in Brussel

Nieuwe hoofdzetel van de Dienst Vreemdelingzaken in Brussel

Op maandag 17 december 2018 is de nieuwe hoofdzetel van de Dienst Vreemdelingenzaken aan de Pachécolaan 44 in Brussel officieel geopend. De Dienst Vreemdelingenzaken was tot voor kort gehuisvest in het WTC II-gebouw. Het Pachécoproject maakt deel uit van het Masterplan Brussel dat tot doel heeft om de verschillende federale overheidsdiensten die zich in het WTC II-gebouw bevinden, te herhuisvesten. Het huurcontract van het WTC II-gebouw loopt namelijk op 31 december 2018 ten einde.

Koen Geens, Minister van Justitie bevoegd voor de Regie der Gebouwen: “Het is voor de overheid heel belangrijk om klimaatvriendelijk te bouwen en te renoveren. Hier is dan ook hard ingezet op energiebesparende maatregelen. De dubbele glazen wand met luchtbrug zorgt er voor dat er in de winter minder warmte verloren gaat wanneer er verwarmd wordt. Tegelijk zorgt dit in de zomer dat er minder warmte binnenkomt. Sinds 2013 wordt er enkel nog met hernieuwbare elektriciteit gewerkt voor de Federale Overheidsdiensten. Dit toont dat de Regie der Gebouwen alvast het beste beentje voorzet om zich in te zetten voor het klimaat.”

Lees verder - 17/12/2018 16:02 - Regie der Gebouwen

Veilig en gezond werk, ook voor uitzendkrachten! Europese campagne 2018 - 2019: resultaten

De arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) van de FOD Werkgelegenheid organiseerde het afgelopen jaar een inspectiecampagne rond de veiligheid en de gezondheid van uitzendkrachten. Deze campagne kaderde in een Europees initiatief dat werd georganiseerd door het Europese Comité van de Hoge Vertegenwoordigers van de Arbeidsinspectie. 

Lees verder - 17/12/2018 13:59 - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Arseen in voeding voor baby's en peuters

De Hoge Gezondheidsraad geeft een risicobeoordeling van arseen in voeding voor baby's en peuters en formuleert praktische aanbevelingen voor ouders en gezondheidswerkers.

Lees verder - 17/12/2018 11:42 - Hoge Gezondheidsraad