Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-10 van 28 resultaten.

januari 2018

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 30/01/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 1,203 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

ISIN Code : BE0312754261 - 10/05/2018
Opgenomen (EUR miljard): 1,203
Gew. gemid. rendement : -0,570 %
Bid-to-cover ratio : 2,02


Voor meer informatie, zie de Reuters pagina BELG/TC of de Bloomberg pagina BELG - TC Auctions - Results.

Lees verder - 31/01/2018 15:38 - Federaal Agentschap van de Schuld

De Genderwet: een onmisbaar instrument en mogelijke verbeteringen

Brussel, 31.01.2018 – Woensdag werd het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in het federale Parlement gehoord in het kader van de evaluatie van de Genderwet. Het Instituut maakte van de gelegenheid gebruik om de positieve elementen te onderstrepen die door de commissie voor de evaluatie van de antidiscriminatiewetten naar voren werden gebracht, maar herinnerde ook aan de eigen belangrijkste aanbevelingen om de Genderwet, en dus de bescherming van slachtoffers van discriminatie, te verbeteren. Hoewel er op sommige gebieden zeker vooruitgang werd geboekt, zijn vrouwen nog steeds de grootste groep slachtoffers van discriminatie op grond van geslacht, en dit terwijl zij de helft van de bevolking uitmaken. Genderdiscriminatie heeft van nature een transversale impact op de hele mensheid.

Lees verder - 31/01/2018 11:11 - Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Uitreiking Student Award 2017 Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid

Uitreiking Student Award 2017 Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) organiseert jaarlijks een wedstrijd voor studenten die in hun masterproef of masterscriptie een thema uit de sociale zekerheid behandelen. De winnaar ontvangt 1000 euro en een publicatie in het BTSZ.

Lees verder - 30/01/2018 10:27 - Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid

"Geen einde, maar een nieuw begin"

Op maandag 29 januari 2018 ontvangt Tania Dekens, administrateur-generaal van FAMIFED (Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag), de prijs van Overheidsmanager van het Jaar 2017. De jury van VVBB (Vlaamse vereniging voor Bestuur en Beleid) prijst Tania Dekens in het bijzonder voor de proactieve en dynamische manier waarop ze FAMIFED ondersteunt en begeleidt doorheen de regionalisering van de kinderbijslag zoals beschreven in de 6de Staatshervorming.

Lees verder - 30/01/2018 09:35 - FAMIFED, Federaal agentschap voor de kinderbijslag

Persuitnodiging : lancering van een federale campagne voor een rationeel gebruik van slaap- en kalmeermiddelen

Lees verder - 29/01/2018 10:49 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Belgische ambassadeurs promoten in 2018 onze Duurzame Ontwikkeling

Belgische ambassadeurs promoten in 2018 onze Duurzame Ontwikkeling

Brussel, maandag 29 januari 2018 – Voor het tweede jaar op rij selecteerde minister voor Duurzame Ontwikkeling , Marie Christine Marghem, een aantal ambassadeurs om het grote publiek warm te maken voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de Verenigde Naties. Zes organisaties - Joker, Natagora, VBO-FEB, VVSG, MOOOV en de krant Metro - zullen als  ‘SDG Voice 2018’ concrete acties opzetten om de SDGs te realiseren.

Lees verder - 29/01/2018 10:47 - Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO)
Ter ere van de Internationale Douanedag draagt Manneken-Pis vandaag een douane-uniform

Ter ere van de Internationale Douanedag draagt Manneken-Pis vandaag een douane-uniform

Vandaag viert de douanegemeenschap over de hele wereld de Internationale Douanedag. Om deze dag onder de aandacht te brengen, zal Manneken Pis (het ketje dat als nationaal symbool de geest van de Brusselse bevolking belichaamt) vandaag het uniform van fiscaal expert van de Douane en Accijnzen dragen. Dit uniform vervangt het douane-uniform waarover hij sinds 1951 beschikte.

Lees verder - 26/01/2018 14:04 - FOD Financiën

Openbare raadpleging over bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake instellingen voor belegging in schuldvorderingen

De FOD Financiën houdt een openbare raadpleging over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 1997 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake instellingen voor belegging in schuldvorderingen. 

Lees verder - 24/01/2018 12:28 - FOD Financiën

PERSUITNODIGING - Uitreiking Student Award 2017 Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid

29 januari 2018  - 16u30-17u30
FOD Sociale Zekerheid - Zaal Juntos
Kruidtuinlaan 50 1000 Brussel

 

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) informeert de actoren in de sociale sector over de sociale bescherming in België, met aandacht voor de Europese context. Een breed scala aan auteurs (academici, ambtenaren, politiek verantwoordelijken en medewerkers van studiediensten van sociale partners) brengen hierin hun werk onder de aandacht.


Het BTSZ organiseert jaarlijks een wedstrijd voor studenten die in hun masterproef of masterscriptie een thema uit de sociale zekerheid behandelen. Ze maken kans op een geldprijs van 1000 euro en een publicatie in het BTSZ.

 

Lees verder - 24/01/2018 07:22 - Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid

Persuitnodiging: De Douane geeft Manneken-Pis een nieuw uniform

Ter gelegenheid van de Internationale Douanedag overhandigt de Belgische Douane een officieel uniform aan Manneken-Pis.

Lees verder - 23/01/2018 10:53 - FOD Financiën