Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-10 van 292 resultaten.

Brexit: voorbereidingen in het geval van een 'no deal'

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders akte van een nota over de voorbereidingen in het geval van een 'no deal' in het kader van de brexit.

Lees verder - 27/12/2018 15:56 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Defensie Didier Reynders goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 27/12/2018 15:56 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Nationaal verslag 'NAVO Strategic Level Report'

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akte van het nationaal verslag NAVO Strategic Level Report.

Lees verder - 27/12/2018 15:56 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Verderzetting van de Belgische operationele inzet in de Sahel in 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de verderzetting van de Belgische operationele inzet in de Sahel in 2019.

Lees verder - 27/12/2018 15:56 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Samenwerkingsakkoord met de gemeenschappen over het Tax Shelter-stelsel en tot informatie-uitwisseling

De ministerraad keurt een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat en de drie gemeenschappen over de bevoegdheden op vlak van het Tax Shelter-stelsel voor audiovisuele werken en podiumwerken en tot informatie-uitwisseling. De ministerraad keurt ook een voorontwerp van wet goed dat instemt met dit ontwerp van samenwerkingsakkoord.

Lees verder - 27/12/2018 15:56 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Militaire ondersteuning aan Belgische risicovertegenwoordigingen in het kader van het DFACT-protocol

De ministerraad gaat op voorstel van minister Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders akkoord met de inzet van gespecialiseerde militairen ten voordele van de Belgische ambassades in landen waar spanningen een directe invloed op de Belgische diplomatieke vertegenwoordigingen en verantwoordelijkheden hebben, en op de Belgische lokale belangen.

Lees verder - 27/12/2018 15:56 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Individuele Belgische bijdragen aan VN en EU-operaties in 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de voorgestelde individuele bijdragen aan de VN- en EU-operaties in 2019.

Lees verder - 27/12/2018 15:56 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Asiel: lijst van veilige landen van herkomst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed met de lijst van veilige landen van herkomst in het kader van de vreemdelingenwet.

Lees verder - 27/12/2018 15:56 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Nieuw rekeningnummer voorafbetalingen

De voorafbetalingen bestemd voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) moeten voortaan zowel voor ondernemingen, zelfstandigen en particulieren gebeuren op een nieuw rekeningnummer: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II-laan 33, bus 42, 1030 Schaarbeek.

Lees verder - 21/12/2018 14:22 - FOD Financiën

Fiscale regularisatie: nog slechts enkele dagen aan het tarief van 2018

De tarieven verbonden aan de fiscale regularisaties zullen opnieuw stijgen in 2019. Het tarief van de boete op niet-verjaarde inkomsten bedraagt 23 % in 2018 en gaat naar 24 % in 2019. Wat de fiscaal verjaarde kapitalen betreft, stijgt het tarief van 38 % in 2018 naar 39 % in 2019.

Lees verder - 20/12/2018 10:51 - FOD Financiën