Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-10 van 333 resultaten.
Nieuwe ESSOBS-brochure: Analyse van de sociale bescherming in België en op het vlak van de Europese Unie in 2014-2015

Nieuwe ESSOBS-brochure: Analyse van de sociale bescherming in België en op het vlak van de Europese Unie in 2014-2015

De FOD Sociale Zekerheid maakt op basis van het Europees systeem van geïntegreerde statistieken voor de sociale bescherming (ESSOBS) jaarlijks een analyse van de sociale bescherming in België. In de nieuwe brochure worden de Belgische gegevens uit 2015 gepresenteerd.  Voor de vergelijking met andere Europese lidstaten worden cijfers van het jaar ervoor gebruikt omdat de Europese gegevens die beschikbaar waren tijdens het opstellen van de brochure uit 2014 dateren.

Lees verder - 22/12/2017 10:08 - Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid

Welke zorg wilt u aan het einde van uw leven? Praat er op tijd over!

Wat wordt in ons land beschouwd als passende zorg in de laatste levensfase? Hoe komt het dat sommige mensen deze zorg niet krijgen, en hoe kan dit worden voorkomen? Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) doorzocht de Belgische publicaties en organiseerde samen met het onderzoeksteam van UAntwerpen en de UCL een grootschalig onderzoek (waaronder een enquête) bij zorgverleners, patiënten, familieleden en vrijwilligers. Passende zorg blijkt zorg te zijn die tegemoet komt aan wat een patiënt belangrijk vindt. Het tijdig vastleggen van wensen en voorkeuren in een voorafgaande zorgplanning is een zeer goede manier om niet passende zorg bij het levenseinde te voorkomen. Daarnaast moeten zorgverleners vooral tijd krijgen en maken voor gesprekken met hun patiënt. Wat verwacht deze nog van het leven? Waar liggen de prioriteiten? En de maatschappij moet opnieuw leren om te gaan met het levenseinde, zodat dit gemakkelijker bespreekbaar wordt tussen de patiënt en zijn naasten en zorgverleners.

Lees verder - 22/12/2017 07:24 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Controle op drugs in postzendingen

De voorbije dagen vond een gecoördineerde actie van de Douane, het lokale parket van Oost-Vlaanderen, de Lokale Politie en de Federale Gerechtelijk Politie op drugstrafiek via postzendingen plaats.

Lees verder - 21/12/2017 14:37 - FOD Financiën

Leerkracht of kinderverzorger mag binnenkort bepaalde verpleegkundige taken uitvoeren (Interministeriële Conferentie Volksgezondheid)

BRUSSEL, 21/12/2017 – Mensen uit de omgeving van een zorgbehoevende patiënt zullen binnenkort bepaalde verpleegkundige taken mogen uitvoeren binnen een welomlijnd kwaliteitskader. Daarover heeft Maggie De Block, federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, een akkoord bereikt met haar acht regionale collega-ministers van Volksgezondheid. De nieuwe regeling moet het makkelijker maken om patiënten beter te helpen. Een leerkracht die dat wil zal bijv. insuline mogen toedienen aan een leerling met diabetes, iets wat vandaag wettelijk gezien niet mag.

Lees verder - 21/12/2017 13:53 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Het FAGG publiceert het jubileummagazine 2007-2017

Uw geneesmiddelen en gezondheidsproducten, al 10 jaar ONZE ZORG

Lees verder - 21/12/2017 13:16 - Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg)

De FOD Financiën houdt een openbare raadpleging over de Private Privak en de verzaking van de inning van de roerende voorheffing

De FOD Financiën organiseert deze open raadpleging om te peilen naar de meningen van de verschillende marktactoren.

Lees verder - 21/12/2017 09:53 - FOD Financiën

Kaviaar, niet altijd kwaliteitsvol én legaal

Waarom geen kaviaar tijdens de eindejaarsfeesten? Deze kleine zwarte parels, symbool voor luxe en gastronomie, zijn eitjes van de steur of de polyodon, zijn Amerikaans neefje. Sinds meer dan 20 jaar wordt de steur beschermd door het CITES-verdrag en wordt de handel erin streng gereglementeerd.

Lees verder - 19/12/2017 11:33 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

De FOD Financiën werft 150 juristen!

De FOD Financiën werft vanaf vandaag 150 juristen aan in Oost- en West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Brussel. Werken als jurist in eigen regio is perfect mogelijk!
Met circa 23.000 medewerkers is de FOD Financiën een arbeidsmarkt op zich. Personeelsleden krijgen de kans om hun talenten en competenties in te zetten in een dynamische en moderne omgeving. Flexibiliteit, mobiliteit, jobinhoud en promotiekansen, doorgroeien zonder van werkgever te moeten veranderen, staan bij de FOD Financiën centraal.

Lees verder - 18/12/2017 15:09 - FOD Financiën
Het netwerk van ombudsmannen lanceert een nieuwe website: www.ombudsman.be

Het netwerk van ombudsmannen lanceert een nieuwe website: www.ombudsman.be

Een probleem met een overheidsdienst, een bank, een verzekeraar, een telecomoperator, een energieleverancier, een overheidsbedrijf… ? De website www.ombudsman.be biedt een oplossing. Via die nieuwe site van het netwerk van ombudsmannen wordt het nu makkelijker om een klacht in te dienen bij de juiste ombudsman.

Lees verder - 18/12/2017 10:34 - De federale Ombudsman

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) lanceert een campagne die aanmoedigt om deel te nemen aan klinische proeven: “2031 heeft jou nodig!”

Een geneesmiddel is het resultaat van een lang en complex ontwikkelingsproces dat zowel in academische onderzoekscentra als in farmaceutische bedrijven kan plaatsvinden. Een essentieel onderdeel van het ontwikkelingsproces van een geneesmiddel zijn klinische proeven waar veiligheid en doeltreffendheid worden onderzocht.

Lees verder - 15/12/2017 11:22 - Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg)