Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-10 van 18 resultaten.

februari 2019

Staatsbons - Uitgifte van 4 maart 2019

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld:


De volgende uitgifte van Staatsbons zal plaatshebben op 4 maart 2019.

Lees verder - 18/02/2019 10:50 - Federaal Agentschap van de Schuld

Voortzetting van de vorming van specialisten en het uitwisselen van expertise in Tunesië in 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de voortzetting van de vormingsopdracht van specialisten en het uitwisselen van expertise in Tunesië in 2019.

Lees verder - 15/02/2019 15:16 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Belgica 121: de eerste wetenschappelijke missie per zeilboot op Antarctica

Deze wetenschapsexpeditie gaat van start op 19 februari, de dag van de internationale conferentie ‘Climate Change and Oceans Preservation’ die georganiseerd wordt op initiatief van de ministers Marghem en De Backer. Deze 22-daagse missie wordt geleid door een jong en dynamisch team van studenten en onderzoekers van zowel Franstalige als Nederlandstalige universiteiten. Het doel: de impact van de klimaatverandering op het Witte Continent onderzoeken.

 

Lees verder - 14/02/2019 14:29 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Antibiotica : gebruik ze enkel als het moet

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is bacteriële resistentie tegen antibiotica één van de grootste bedreigingen voor de gezondheid. In Europa stierven in 2015 30% meer mensen aan antibioticaresistente infecties dan in 2005. In deze griepperiode krijgt meer dan de helft van de patiënten met griep, een verkoudheid of acute bronchitis nog steeds antibiotica voorgeschreven. Daarom lanceren de FOD Volksgezondheid en BAPCOC (Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid) opnieuw hun campagne: "antibiotica: gebruik ze goed en enkel als het moet”.

Lees verder - 14/02/2019 11:07 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 12/02/2019

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 1,988 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

 

ISIN Code : BE0312764369 - 09/05/2019
Opgenomen (EUR miljard): 0,880
Gew. gemid. rendement : -0,508 %
Bid-to-cover ratio : 2,00

 

ISIN Code : BE0312768402 - 16/01/2020
Opgenomen (EUR miljard): 1,108
Gew. gemid. rendement : -0,507 %
Bid-to-cover ratio : 2,19

Lees verder - 12/02/2019 12:43 - Federaal Agentschap van de Schuld

Persuitnodiging – Forum “De Sociale Zekerheid van de Toekomst” 28/02

Forum “De  Sociale Zekerheid van de Toekomst”
Donderdag 28 februari
FOD Sociale Zekerheid
Finance Tower - Zaal Pacheco
Ingang: Pachecolaan, 13. 1000 Brussel
09:00-17:30
(onthaal met koffie vanaf 08:30)

In 2019 bestaat de sociale zekerheid 75 jaar. Om dat te vieren organiseert de FOD Sociale Zekerheid, met de steun van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, toekomstgerichte debatten met alle actoren van de sociale zekerheid.
Het eerste forum gaat door op donderdag 28 februari 2019 bij de FOD Sociale Zekerheid te Brussel.
Hoe zorg je voor een adequate sociale zekerheid van laaggeschoolden in een kenniseconomie? Hoe verminder je het niet-gebruik van sociale rechten?
Deze transversale thema’s zijn sleutelfactoren voor  de sociale zekerheid van de toekomst en komen aan bod op het eerste forum.
Gespecialiseerde sprekers zullen deze thema’s uitvoerig behandelen in een debat met de verschillende stakeholders (sociale partners, middenveld, …)
Peter Samyn, directeur-generaal van de afdeling Beleidsondersteuning en -coördinatie (BESOC):
“In het licht van de maatschappelijke uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, is het nodig dat we ons met alle betrokken partijen buigen over de toekomst van de sociale zekerheid. Dit forum is een uitstekend middel om dat toekomstvraagstuk aan te pakken.”
De FOD Sociale Zekerheid heet je alvast van harte welkom!

Lees verder - 12/02/2019 10:06 - Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid

Instemming met het verdrag over de vastlegging van minimumlonen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het verdrag nr. 131 over de vastlegging van minimumlonen, in het bijzonder wat de ontwikkelingslanden betreft.

Lees verder - 08/02/2019 17:19 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Instemming met de overeenkomst over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Ruimteagentschap in België

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de aanvullende overeenkomst tussen België en het Europees Ruimteagentschap bij het verdrag tot oprichting van een Europees Ruimteagentschap van 30 mei 1975, over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Ruimteagentschap in België.

Lees verder - 08/02/2019 17:19 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Instemming met het verdrag over de uniformering van bepaalde regels over aanvaring in de binnenvaart

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het verdrag over de uniformering van bepaalde regels over aanvaring in de binnenvaart.

Lees verder - 08/02/2019 17:19 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen