Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

36-40 van 21446 resultaten.

Kennisname van de audit van de budgettaire ontwikkelingen omtrent de hergroepering van de federale politie in Brussel

De ministerraad werd op voorstel van minister van Justitie Koen Geens, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Begroting Sophie Wilmès verzocht om kennis te nemen van de audit van de budgettaire ontwikkelingen omtrent de hergroepering van een groot aantal diensten van de federale politie in het centrum van Brussel.

Lees verder - 30/08/2019 15:03 - Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Agenda van de elektronische ministerraad van 30 augustus 2019

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

Lees verder - 29/08/2019 16:42 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Resultaten van de 18de internationale CITES-conferentie

Van 17 tot 28 augustus vond in Genève de 18de internationale CITES-conferentie plaats, die tot doel heeft de internationale handel in bedreigde soorten te reglementeren. In totaal werden 57 voorstellen besproken door de aanwezige lidstaten op de Conferentie. Verschillende soorten worden voortaan door de Overeenkomst beschermd, zoals giraffen, Mako haaien, vioolroggen en verwante roggen, zeekomkommers (zeedieren met een week, langwerpig lichaam). Wat planten betreft, versterkt CITES de bescherming van de Afrormosia (Afrikaanse teak) en sluit het muziekinstrumenten uit palissanderhout of rozenhout van zijn bepalingen uit.

Lees verder - 29/08/2019 12:21 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

29.08.2019 - Persbericht - De bouw van de Suzan Danielbrug begint

29.08.2019 - Persbericht - De bouw van de Suzan Danielbrug begint

Beliris, de publieke bouwexpert voor Brussel, start op 2 september met de bouw van de Suzan Danielbrug die de Simon Bolivarlaan zal verbinden met de Havenlaan ter hoogte van de Picardstraat. Deze brug voor openbaar vervoer, fietsers en voetgangers, zal het kanaal Antwerpen-Brussel-Charleroi overspannen over een totale lengte van 90m. Dit bouwwerk vormt de ontbrekende schakel tussen het Noordstation en Tour & Taxis en zal de voorbijgangers een mooi uitzicht bieden op het kanaal en het toekomstige park van de Materialenkaai.

Lees verder - 29/08/2019 09:55 - Beliris

Eerste inzet eigen drone bij wegcontrole door de douane

Vandaag voerde de Douane aan de verkeerswisselaar van Cheratte een wegcontrole uit waarbij ze voor het eerst haar nieuwe drone inzette. Nadien volgde nog een controle op een internationale trein in het station van Luik-Guillemins.

Lees verder - 28/08/2019 11:43 - FOD Financiën