Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

1-5 van 21014 resultaten.

Staatsbons - Uitgifte van 4 maart 2019

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld:


De volgende uitgifte van Staatsbons zal plaatshebben op 4 maart 2019.

Lees verder - 18/02/2019 10:50 - Federaal Agentschap van de Schuld

Ministerraad van 15 februari 2019

De ministerraad vergaderde op vrijdag 15 februari 2019 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 15/02/2019 15:16 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Wijzigingen in het kader van de mariene strategie voor de Belgische zeegebieden

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Noordzee Philippe De Backer een ontwerp van koninklijk besluit goed dat wijzigingen aanbrengt in het kader van de mariene strategie voor de Belgische zeegebieden. 

Lees verder - 15/02/2019 15:16 - Persdienst van Philippe De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee

Politie over het wegverkeer: inwerkingtreding van artikelen over de speekselanalyse

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de inwerkingtreding regelt van artikelen over het speekselafnamesysteem en de speekselanalyse.

Lees verder - 15/02/2019 15:16 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken