Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

1-5 van 20743 resultaten.

OLO-aanbesteding van 19/11/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat de volgende 4 OLO-lijnen aanbesteed zullen worden op maandag 19 november 2018 :

Lees verder - 12/11/2018 17:09 - Federaal Agentschap van de Schuld

Tijdelijke opschorting Staatsbon-uitgiften op 4 december 2018

Tijdelijke opschorting Staatsbon-uitgiften op 4 december 2018

Lees verder - 12/11/2018 15:12 - Federaal Agentschap van de Schuld

Ministerraad van 9 november 2018

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 9 november in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 09/11/2018 17:25 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Tussentijds verslag van het derde Federaal Plan Armoedebestrijding 2016-2019

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir akte van het tussentijdse verslag van het derde Federaal Plan Armoedebestrijding (2016-2019).

Lees verder - 09/11/2018 17:25 - Persdienst van Zuhal Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Weten-schapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Soorten rekeningen en contracten bedoeld in het Wetboek van Inkomstenbelastingen voor mededeling aan het Centraal aanspreekpunt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de soorten rekeningen en contracten bepaalt die bedoeld zijn in het Wetboek van Inkomstenbelastingen, samen met de eventuele mededelingsdrempels voor die contracten.

Lees verder - 09/11/2018 17:25 - Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude