Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Toespraak voor de tiende verjaardag van het Internationaal perscentrum

Een vrije pers speelt een belangrijke rol binnen de democratie, maar die rol neemt de pers op zich uit vrije wil, niet in opdracht van de overheid. De vrijheid van meningsuiting kent immers geen gebiedende wijs. Vrijheid die wordt opgedragen, is geen vrijheid meer. Het is niet de staat die aan de media de opdracht geeft om vrij over staats- en andere zaken te berichten en die te becommentariëren. De media nemen die taak uit eigen beweging op.Precies die zelfgenomen vrijheid is van groot belang voor de democratie en dus ook voor het politieke bestuur van een democratie. Want een van de taken die het parlement binnen de politiek op zich neemt namens het volk, namelijk de controle van de overheid, is een taak die ook de pers vervult bij het volk zelf. De media zijn geen doorgeefluik van het bestuur, geen go-between tussen de politieke klasse en het volk. Maar bestuur, politieke klasse en media hebben alle drie wel dat met elkaar gemeen: namelijk dat ze er zijn "van, voor en door het volk". C’est dans ce contexte que nous pouvons et que nous devons fêter cet anniversaire du CPI. J’aimerais aussi épingler deux missions des autorités à l’égard des médias.Premièrement : le monde politique et les autorités doivent fournir des informations sur des matières administratives et faire preuve de suffisamment de transparence en ce qui concerne les développements politiques. La presse en est ainsi informée et elle est capable d’en rédiger le « contenu » en toute liberté.Deuxièmement : puisque les médias occupent une place importante, les autorités peuvent jouer un rôle de facilitateur et les aider à remplir leur devoir d’information, sous la forme d’éclairages et de commentaires et dans les meilleures conditions. De plus, cette fonction de facilitateur n’est pas seulement profitable aux médias mais elle offre également aux organisations et aux entreprises un lieu où communiquer des informations aux médias et ce, dans les meilleurs conditions.Een plaats van voorlichting en ontmoeting en een plaats van persvrijheid, dat is wat met de opening van het IPC, nu tien jaar geleden, werd gerealiseerd. Een plek dus waar overheid en pers een gelijkwaardige rol spelen en elkaar als gelijkwaardige partners ontmoeten. Met één gemeenschappelijk doel: de democratie en de vrijheid. Die vrijheidsgedachte zit trouwens ook in de organisatiestructuur. Dit Internationaal Perscentrum is een initiatief van de overheid en maakt deel uit van de federale overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten, die valt onder de bevoegdheid van de Eerste minister. Maar het IPC is een "autonome" buitendienst van de Externe Communicatie van de Kanselarij. Dat geeft aan het IPC de mogelijkheid om een eigen koers te varen, eigen activiteiten te organiseren en zelf overeenkomsten af te sluiten. Ik wil bij deze graag een woord van lof uitspreken aan het adres van de manager van dit centrum, de heer Lucas Velaerts, en aan zijn voorganger, de heer Carl Bekaert. Zij en hun staf zijn het die aan dit pershuis in dit historische pand de uitstraling hebben gegeven die het vandaag heeft.This convergence point for the press and public authorities also reflects well on Brussels, as the capital of Europe and a hub for so many international and multilateral meetings. The IPC, too, has become an international hub. As well as providing services for foreign journalists working in Brussels (over 800 of them, which is more than in Washington), the Centre is now increasingly the place to be for the European and international community, in order to promote media information and interface opportunities. Not forgetting the long and impressive list of key figures who have come under the spotlight here over the past 10 years.Et ce CPI est aussi un lieu qui m’est cher. J’y ai non seulement présenté à la presse internationale les marraines de notre candidature à l’organisation de la Coupe du monde de football 2018 (malgré les marraines de choix qu’étaient Justine Henin et Kim Gevaert et malgré le fantastique décor, notre solide candidature n’a pas été retenue), mais l’« américain-frites » aux petites heures, après le Conseil européen, fera aussi partie des meilleurs moments.