Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Toespraak: 175 jaar suikerrafinaderij Tienen

Te veel suiker is slecht voor de gezondheid. Te weinig suiker is ook niet goed. Want we hebben suiker nodig om in leven te blijven. Meer zelfs, suiker is leven. Toen Franse astronomen in 2008 in de Melkweg, op zo'n 26.000 lichtjaar van ons vandaan, glycolaldehyde aantroffen, dit is een suiker, zei men: "Misschien is daar wel buitenaards leven te vinden!" Suiker is een bouwsteen van alle leven.Suiker is nodig. Dat is ook het thema waaronder ik mijn korte boodschap wil houden op deze viering van 175 jaar Tiense Suikerraffinaderij. Suiker is nodig voor onze economie. Suiker is nodig voor de Belgische voedingsindustrie. Suiker is ook nodig voor de Belgische landbouw. De suikerproductie is een essentiële tussenschakel in de voedselketen.De suikerraffinaderij is het eindstation van een belangrijke teelt van de Belgische landbouw, de suikerbiet. Nu beduidend minder dan vroeger door de Europese quotapolitiek, op aansturen van de WTO. Ten gevolge van die hervorming uit 2006 daalde de Belgische suikerproductie met 23 procent tot 676.235 ton. Parallel verminderde ook het aantal bietentelers: met een kleine helft in Vlaanderen tot 3.700 boeren en met een vijfde in Wallonië tot 4.900 boeren. Daartegenover staat dat door teeltverbetering, waarvoor ook de Tiense Suikerraffinaderij knowhow bezorgde, het rendement per hectare de hoogte inging. Onze Belgische bietentelers realiseren, na Frankrijk, de hoogste opbrengst per hectare van Europa. Suikerbiet heeft het voordeel een zekere teelt te zijn. Daarenboven hebben de hoge wereldmarktprijzen van suiker ook tot gevolg dat de planters meer verdienen.Suikerbiet blijft een competitieve teelt in de akkerbouw. Ook al heeft de daling van het quotum ertoe geleid dat Europa niet langer nummer twee is op de wereldmarkt. Van suikerexporterende regio werd Europa zelfs een suikerimporterende regio Vroeger vertrok 15 procent van de Europese suiker buiten Europa, nu moet Europa 15 procent importeren. Gelukkig kunnen onze boeren ook buiten quotum produceren voor de realisatie van bio-ethanol.Ook Südzucker heeft met de realisatie van "Bio-wanze" - de grootste bio-ethanolvestiging in België - de biobrandstofproductie in België mee op de kaart gezet. Ik herinner het me nog goed – het was in 2006- dat het geen evidente beslissing was voor het hoofdkwartier in Duitsland om deze financieel toch zeer aanzienlijke investering aan België toe te wijzen. Een beslissing die denk ik voor alle betrokken partijen enkel als positief kan worden geëvalueerd.In dat verlengde wil ik u dan ook nog graag meegeven dat deze regering recent de nodige stappen heeft ondernomen om erover te waken dat het huidige quotasysteem met de bijhorende fiscale maatregelen voor 2 jaar verlengd wordt, en dit met ingang vanaf 30 juni a.s. Een beslissing die meen ik in deze tijden van hoge suikerbietprijzen en slinkende voorraden minstens welkom te noemen is.Dames en heren,Door het quotasysteem is de Europese suikerbietteelt een "regionale specialisatie" geworden van de Europese "Sugarbelt". De afbouw heeft immers voornamelijk buiten die Sugarbelt plaatsgegrepen (in verschillende EU-landen staat geen suikerbiet meer op de akkers). België ligt in het midden van die Sugarbelt. Het is dus duidelijk dat de Belgische suikerbiet toekomst heeft, en daarmee ook de Belgische suikerfabricage.Le sucre est également indispensable pour notre industrie alimentaire. Ici encore, nous pouvons dire que le sucre est essentiel. D’ailleurs, le sucre belge c’est bien plus que le célèbre petit morceau et les autres formes de sucre au détail. Ces produits ne représentent que 15 % de notre production de sucre. Les 85 % restants trouvent leur place dans l’industrie alimentaire, la moitié étant réservée à notre pays et l’autre à d’autres pays européens. Notre sucre s’intègre notamment dans la production de chocolat, de sodas, de biscuits, de confiture…Nous devons conserver une production sucrière nationale. C’est pourquoi nous devons consolider notre secteur du sucre. Premièrement, pour la viabilité de nos betteraviers. Deuxièmement, pour garantir l’approvisionnement en sucre. Troisièmement, pour ne pas être totalement exposé à la volatilité du marché mondial. Si la production mondiale de sucre venait à dépendre de la canne à sucre, nous pourrions être en danger. Le sucre de canne est en effet le résultat d’une culture remplie d’incertitudes (vu le cycle de sept années). La betterave est plus stable car chaque plante peut être récoltée la même année. La betterave permet donc la flexibilité.La réglementation qui est actuellement en vigueur sur le marché intérieur européen sera d’application jusqu’à la fin 2015. L’on s’attend à ce que la Commission européenne propose une suppression du système des quotas. Je ne suis toutefois pas persuadé que ce soit la meilleure solution pour garantir des prix internationaux stables et durables. J’en doute encore davantage lorsque je constate (aujourd’hui) que les prix du marché mondial sont supérieurs aux prix européens. Je plaide en faveur du maintien des quotas par pays, mais en association avec une approche stratégique flexible. La stratégie à suivre est que ce système préserve notre industrie alimentaire des répercussions des mauvaises récoltes de cannes à sucre n’importe où dans le monde. Le système devrait plus particulièrement avoir pour objectif d’éviter les hausses vertigineuses des prix sur le marché mondial. Dans ce contexte, nous devons évoluer en Europe vers un système où les quotas suivent les évolutions de la production mondiale. Pour notre économie, il est en effet important d’un point de vue stratégique que nous puissions assurer à notre industrie alimentaire des prix du sucre abordables et durables.Le sucre européen est indispensable. Pour notre agriculture. Pour notre industrie alimentaire. Pour un marché mondial stable, tant en termes de prix que d’approvisionnement.Pour illustrer l’importance de notre industrie du sucre pour notre économie, on peut citer le médecin et philosophe français du 18e siècle Pierre-Jean-Georges Cabanis qui a décrit le produit en ces termes : « Le sucre ne se borne pas à rendre agréables d'autres aliments qui ne le seraient point sans lui: il les rend encore plus sains. »Dames en heren,De vorige sprekers hebben uitvoerig - en terecht - de rijke geschiedenis en het economische belang van de Tiense Suikerraffinaderij belicht. Ik kan daar weinig aan toevoegen behalve mijn oprechte felicitaties bij deze 175e verjaardag. Zoals ik eerder al zei, heeft de suikerindustrie in ons land zeker nog een mooie toekomst. Het is – en u zal mij de uitdrukking vergeven – zo klaar als een klontje dat in die toekomst een belangrijke rol voorbehouden blijft voor de Tiense Suikerraffinaderij.