Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Verhoging van de volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes brandstoffen moeten bevatten

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 8 november 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bijmengingsvolume van duurzame biobrandstoffen en het maximale percentage van het dubbel tellen van biobrandstoffen verhoogt.

Het ontwerp verhoogt het bijmengingsvolume van duurzame biobrandstoffen naar 9,6%. Dit volume wordt uitgedrukt in energetische waarde op de hoeveelheid duurzame biobrandstoffen gemengd in fossiele brandstoffen die jaarlijks tot verbruik uitgeslagen worden. Het ontwerp verhoogt ook het maximale percentage van het dubbel tellen van duurzame biobrandstoffen, geproduceerd uit grondstoffen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 4 mei 2018 tot vastlegging van de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes brandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Bernard Van HeckeBernard Van Hecke
Woordvoerder van minister Marie Christine Marghem
+32 475 44 34 26
vCard downloaden