Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Agenda van de ministerraad van 8 november 2019

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Samenwerkingsakkoord met de gemeenschappen over het Tax Shelter-stelsel en tot informatie-uitwisseling - Tweede lezing
 • Invoering van verstrekkingen voor extracerebrale stereotactische bestraling in de nomenclatuur
 • Aanpassing van de administratieve formaliteiten in het kader van de aanvraag van een adoptie-uitkering voor zelfstandigen
 • Overgang naar het elektronische platform voor kunstenaars Artist@Work
 • Verhoging van de volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes brandstoffen moeten bevatten
 • Voorwaarden en procedures om taken van het FAVV aan natuurlijke, publiek- of privaatrechtelijke personen toe te vertrouwen
 • Belgische bijdrage aan het Afghan National Army Trust Fund voor 2019
 • Bedreiging van Belgische belangen door de inplanting van een windmolenpark voor de kust van Duinkerke
 • Varia

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Contacten

Thomas Ferri

Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 42
+32 471 67 07 73
vCard downloaden
Christophe Springael

Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden