Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Agenda van de ministerraad van 25 oktober 2019

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
  • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
  • Zichtbare vermeldingen op de identiteitskaart
  • Verlenging met één jaar van het contract voor de productie van identiteits- en verblijfsdocumenten
  • Asiel en Migratie: kledijvergoeding voor bepaalde personeelsleden van de FOD Binnenlandse Zaken
  • Verlenging van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Federale Pensioendienst
  • Wijziging van verschillende wetsteksten over het e-notariaat
  • Invoeging van de vergoedingen voor twee nieuwe kentekenplaten
  • Varia

 

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Contacten

Thomas Ferri

Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 42
+32 471 67 07 73
vCard downloaden
Christophe Springael

Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden