Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 18 oktober 2019

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Begroting en Ambtenarenzaken Sophie Wilmès akte van de monitoringrapporten van het risico op overschrijding van de personeelskredieten op basis van mei 2019.

Het gaat om de resultaten van:

  • de enveloppes primaire uitgaven van de FOD's en POD's
  • de instellingen van openbaar nut en andere diensten met dotatie
  • de openbare instellingen van sociale zekerheid
  • de federale politie
  • Defensie

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Steve DetrySteve Detry
Woordvoerder van minister Sophie Wilmès
+32 473 56 77 04
vCard downloaden