Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Agenda van de elektroniche ministerraad van 18 oktober 2019

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

 De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
  • FOD Financiën: samenwerkingsovereenkomst voor de huur van datacenterruimte voor 2019
  • Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten
  • Vergoedingen en toelagen voor de 'Belgian Counselor for food safety and SPS related matters' in China
  • Toegang tot de genetische rijkdommen en verdeling van de voordelen die voortvloeien uit hun gebruik
  • Verlenging en consolidatie van de militaire bijstand in Niger in 2020
  • Overheidsopdracht voor Defensie: medische steun tijdens militaire inzet in de Sahel of Centraal-Afrika
  • Varia

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Contacten

Thomas Ferri

Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 42
+32 471 67 07 73
vCard downloaden
Christophe Springael

Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden